KÖNYVEINK

A TÁPLÁLKOZÁS JÓGÁJA

MEGJELENT!
Szerző: Omraam Mikhaël Aïvanhov
124 oldal
SMS-kód: I204

Ez a mű nem diétás tanácsadó kézikönyv, és fogyókúráról sincs benne szó.
Aïvanhov mester számára ugyanis a lényeg nem az, hogy mit és mennyit eszünk, hanem hogy hogyan fogyasztjuk el az ételt, hogyan viszonyulunk a táplálékhoz.
Az olvasót talán meglepi az az egyedi szemléletmód, ahogyan az étkezést minden eszközzel kiragadja szokásos, hétköznapi ér­tel­mezéséből, miközben az utolsó vacsora jelképes magyarázatáig is eljut.
Még a spiritualitás területén járatlanok számára is érthető az a gondolatmenet, ahogy a táplálkozásból kiindulva ember és természet kapcsolatának titkairól elmélkedik: a természet szolgál­tatja a táplálékot az ember számára, ugyanakkor az ember ebből a táplálékból – gondolatai és érzelmei révén – sokkal finomabb elemekhez is hozzájuthat, amelyek egész lényének kibontakozásához segítik.

„Lassan kell enni, és az ételt alaposan meg kell rágni, mert ez természetes módon segíti az emésztést, de van ennek még egy másik oka is: ugyanis a száj az első szerv, amely találkozik az étellel, és egyúttal a száj a legfontosabb laboratórium, mivel egyben a legspirituá­lisabb is.
A száj egy kifinomultabb szinten valóságos gyomorként működik: az ételek éteri részecskéit veszi magához, a legfinomabb és ugyanakkor a legerőteljesebb energiákat, és onnan csak a durvább anyagok kerülnek tovább a gyomorba.”

További idézetek a könyvből

Kiegészítő leírásRészletek


TARTALOM

I. Étkezéskor tápláljuk lényünk egészét!
II. A hrani-jóga
III. Az étel: a Teremtő szerelmes levele
IV. A megfelelő étel kiválasztásának jelentősége
V. A vegetarianizmus
VI. A helyes táplálkozás szabályai
VII. A böjt
VIII. Az áldozásról
IX. Miért kell megáldani az ételt?
X. A szellem munkája az anyagon
XI. A csere törvénye

Mennyiség

Old Price: 1.890,00 Ft

Price: 1.510,00 Ft

You save: 380,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

GYERMEKNEVELÉS A SZÜLETÉS ELŐTT

Szerző: Omraam Mikhaël Aïvanhov
144 oldal
SMS-kód: I203

Az életmű sorozat következő kötetében O. M. Aïvanhov a gyermeknevelés fontosságáról ír, amit nem lehet elég korán kezdeni! A könyvben szereplő gyakorlati tanácsok teljesen új és hatékonyabb perspektíváját nyitják meg a nevelésnek.
Kismamáknak, gyermeket tervező ill. kisgyermekes családoknak szinte “kötelező” alapmű, de mindenkinek ajánlott, aki a gyereknevelés mára teljesen elveszett, spirituális oldalával szeretne megismerkedni.

„„A gyermekre vágyó emberek többsége úgy képzeli, hogy a gyermek testfelépítése, karaktere, képességei, tulajdonságai és hiányosságai a véletlentől vagy Isten akaratától függenek, amiről nem igazán van pontos elképzelésük.

Mivel azonban már hallottak az öröklödés törvényeiről, ezért gyanítják, hogy gyermekük fizikailag és erkölcseit tekintve a szüleire, nagyszüleire, esetleg egyik nagybátyjára vagy nagynénjére fog hasonlítani. Arra azonban már nem gondolnak, hogy valamit ők is tehetnének e hasonlatosság előmozdítása vagy meggátlása érdekében, vagy hogy általában véve hozzá tudnak járulni a gyermekük fizikai, pszichikai és szellemi fejlődéséhez. Nos, ezen a ponton bizony tévednek, ugyan is a szülők képesek kedvező hatást gyakorolni a gyermekre, aki a családjukba készül leszületni.”

További idézetek a könyvből

Kiegészítő leírásRészletek


TARTALOM

I. Először a szülőket tanítsuk
II. Gyermeknevelés a születés előtt
III. Egy terv az emberiség jövőjéért
IV. Törődjenek gyermekeikkel!
V. Az anyai szeretet új értelmezése
VI. A mágikus szó
VII. Soha ne hagyjuk a gyermekeket tétlenül
VIII. Készítsük fel a gyermekeket a felnőttkorukra
IX. Őrizzük meg a gyermekeknél a csodára való érzékenységet
X. A gyengeség nélküli szeretet
XI. Nevelés és oktatás

Mennyiség

Old Price: 1.890,00 Ft

Price: 1.510,00 Ft

You save: 380,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

ARANYSZABÁLYOK A MINDENNAPI ÉLETHEZ

Szerző: Omraam Mikhaël Aïvanhov
176 oldal
SMS-kód: I227

Az Aïvanhov-életmű sorozat harmadik kötete rövid, de praktikus tanítások gyűjteménye.

„Szokják meg, hogy mindennapi életükre – a kötelezően elvégzendő cselekedetekre, a mindennapjaikban megtörténő eseményekre, valamint azokra az emberekre, akikkel az életüket megosztják, vagy akikkel mindennapjaik során találkoznak – tekintsenek úgy, mint valamiféle alapanyagra, amelyet meg kell munkálniuk, át kell alakítaniuk. Ne elégedjenek meg azzal, amit kézhez kapnak, s ne csak elszenvedjék mindazt, ami Önökkel megtörténik.

Ne legyenek passzívak, hanem gondoljanak mindig arra, hogy mi az, amit hozzá tudnak tenni ehhez az anyaghoz, hogy az életre keljen, szellemivé váljon. Ugyanis az igazi szellemi munka nem más, mint képessé válni arra, hogy minden egyes cselekedetünkbe belevigyünk egy olyan elemet, amely aztán katalizátorként az adott tevékenységet egy magasabb szintre vetíti ki.”

További idézetek a könyvből

Kiegészítő leírásRészletek


A LÉGZÉS
„Rágják meg” a levegőt, és nyerjék ki belőle az energiát

Szokják meg, hogy napközben néhányszor tudatosan vegyenek lélegzetet. Azt azonban tudniuk kell, hogy a tudatosan végzett légzés csak akkor lesz igazán hatékony, ha lassan és mélyen lélegeznek. A tiszta levegőnek ugyanis időre van szüksége ahhoz, hogy átjárja és kitöltse a tüdejüket, és kiszellőztesse az elhasznált levegőt.
Még többet tehetnek, ha nem csupán mélyen lélegeznek, hanem a levegőt a tüdejükben néhány másodpercig visszatartják, mielőtt kifújnák.
Mire is jó ez?
Arra, hogy így a tüdő – hasonlóan ahhoz, ahogy a szájukkal az ételt rágják meg – hosszabb idő alatt meg tudja rágni a levegőt. A beszívott levegő olyan, mint egy „falat” éltető energiákkal teli étel. Ezeket az energiákat azonban akkor tudjuk hasznosítani, ha hagyunk időt a tüdőnknek arra, hogy a levegőt „megrágja” és megeméssze. Amikor így lélegzünk, igyekezzünk minél tudatosabban beszívni a levegőt, mert a légzéssel az isteni életet fogadjuk a testünkbe.

Mennyiség

Old Price: 1.890,00 Ft

Price: 1.510,00 Ft

You save: 380,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A CSEND ÚTJA

Szerző: Omraam Mikhaël Aïvanhov
144 oldal
SMS-kód: I229

Aïvanhov mester spirituális tanításait bemutató sorozatunk második kötete a teremtő csend hatalmával foglalkozik.

„Mekkorát tévednek az emberek, amikor azt hiszik, hogy a csend szükségszerűen a kietlenséget, az ürességet, a mindennemű tevékenység és alkotás hiányát, vagyis, egy szóval a semmit jelenti. Valójában csend és csend között óriási különbség van…

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy kétféle csend létezik: az egyik a halál csendje, a másik a felsőbbrendű életé. Ez utóbbit kell megérteniük, erről beszélünk most. Ez a csend ugyanis nem passzív tétlenség, hanem egy olyan intenzív munka és tevékenység, amely csak mély harmóniában tud megvalósulni. Nem is üresség vagy hiány ez, hanem egy olyan teljességhez hasonlatos, amelyet azok élnek át, akiket nagy szeretet egyesít, és akik valami olyanynyira intenzív dolgot élnek át, hogy azt képtelenek gesztusokkal vagy szavakkal kifejezni.

A csend a lelki élet egy minősége.”

További idézetek a könyvből

Kiegészítő leírásRészletek


TARTALOM

I. A zaj és a csend
II. A belső csend megvalósítása
III. Hagyják a gondjaikat az ajtón kívül!
IV. A csendben történő étkezés gyakorlata
V. A csend, mint az energia gyűjtőhelye
VI. A csend lakói
VII. A belső csend feltétele: a harmónia
VIII. A csend, mint a gondolat feltétele
IX. A csend keresése, a központ keresése
X. Az ige és a szó
XI. A mester szavai a csendben
XII. A csend hangja, Isten hangja
XIII. A csillagos égbolt üzenete
XIV. A csendszoba

Mennyiség

Old Price: 1.890,00 Ft

Price: 1.510,00 Ft

You save: 380,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AZ ISTENI MÁGIA KÖNYVE

Szerző: Omraam Mikhaël Aïvanhov
178 oldal
SMS-kód: I226

Aïvanhov mester spirituális tanításait bemutató sorozatunk első kötete a gyakorlati fehér mágiával foglalkozik. Miközben átfogó képet kapunk a mágikus világ törvényszerűségeiről, bepillantást nyerünk a láthatatlan erők természetébe és a fekete mágia veszélyeibe is. A könyv számos olyan “működő praktikát” is bemutat, aminek segítségével boldogabbá, spiritualisabbá tehetjük az életünket és egyúttal a világot is jobbá, szebbé és igazságosabbá tehetjük.

„Az igazi mágia, az isteni mágia az, amikor valamennyi képességünket és tudásunkat teljes egészében Isten Országának megvalósítására használjunk fel. Sajnos, nagyon kevés mágus jut el arra az igen magas szintre, ahol már magához a mágiához nem fűződik érdeke, már nem végez mágikus gyakorlatokat, és már nem akar szellemeknek, elementáloknak vagy szellemlényeknek parancsolni, hogy a segítségükkel valósítsa meg a személyes ambícióit, ha nem egyetlen ideál vezérli: az, hogy a fényben és a fényért cselekedhessen. Azokat, akik erre a szintre eljutnak, theurgosznak nevezik. Ők azok, akik teljes mértékben érdekmentesen tevékenykednek; az emberiség igazi jótevői.”

O. M. Aïvanhov tanításait eddig 80 kötetben adták ki Franciaországban, melyekből számos művet már 37 nyelvre lefordítottak. A mester életmű-sorozata magyarul a Szenzár Kiadó gondozásában jelenik meg.

Aivanhov portréOmraam Mikhaël Aïvanhov (1900–1986) bolgár származású francia filozófus és pedagógus 1937-ben kezdett el Franciaországban tevékenykedni. Annak ellenére, hogy életművében a Beavatási Tudomány számos eleme helyet kap, ő maga felhívja figyelmünket arra, hogy: „A saját fejlődése érdekében mindenkinek magának kell dolgoznia azzal a feltétellel, hogy nem kizárólag saját magáért, hanem az egész közösség javára teszi azt. Egy közösség ez által fog átalakulni testvériséggé. A testvériség tehát egy olyan közösség, amelynek összetartó ereje abban rejlik, hogy minden egyes tagja – az által, hogy a saját maga javára cselekszik – egyszersmind tudatosan szolgálja a többiek javát is.”

Kiegészítő leírásRészletek


TARTALOM

I. A mágikus gyakorlatok visszatérése és az ezzel járó veszélyek
II. A mágikus kör: az aura
III. A varázspálca
IV. A varázsige
V. Talizmánok
VI. A tizenhármas számról
VII. A Hold, a mágia bolygója
VIII. Munkálkodjanak együtt a természet szellemeivel!
IX. Virágok, illatok…
X. Mindannyian mágusok vagyunk
XI. A mágia három nagy törvénye
XII. A kéz
XIII. A tekintet
XIV. A bizalom mágikus ereje
XV. Az igazi mágia: a szeretet
XVI. Soha ne akarjunk bosszút állni
XVII. Űzzük ki tárgyainkból a negatív erőket és szenteljük meg őket!
XVIII. Védjék meg otthonukat!

Mennyiség

Old Price: 1.890,00 Ft

Price: 1.510,00 Ft

You save: 380,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

ATILLA UNOKÁI – Successors of Attila

Exkluzív őstörténeti művészeti album (kétnyelvű kiadás)

Kertai Zalán festményeivel
Obrusánszky Borbála
tanulmányával
120 oldal
B4-es méret (33*23 cm) 75 színes reprodukcióval
SMS-kód: ATI

Obrusánszky Borbála történész, kelet-kutató bevezető tanulmánya: “A magyarság hun eredete” átfogó ismereteket ad valódi hun gyökereinkről, miközben áttekinti őseink és rokon népeink csatáit és vonulását Ázsiából a Kárpát-medencébe.

Kertai Zalán festőművész képei segítségével igazi művészeti, vizuális-őstörténeti utazás során kalauzolja végig az Olvasót hiteles történelmünkön, miközben megeleveníti dicső múltunkat és nemzetünk büszkeségeit Hunortól és Magortól, Atilla nagykirályon keresztül Árpád nagyfejedelmünkig.

Az album festményeiből néhányat itt tekinthet meg.

Ez a pazar kiállítású művészeti-őstörténeti album szakít az elmúlt évtizedek negatív gyakorlatával, és őseinket, rokon népeinket nem szedett-vedett “finnugoroknak”, hanem büszke, erőt sugárzó szkíta-hun-türk-kun-magyar harcosoknak, fejedelmeknek, királyoknak ábrázolja, akikre mi, magyarok büszkék lehetünk!

Mennyiség

Old Price: 5.990,00 Ft

Price: 4.790,00 Ft

You save: 1.200,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AZ AIKIDO SPIRITUÁLIS GYÖKEREI

Szerző: William Gleason
191 oldal, ff képekkel, technikai fotókkal
SMS-kód: ASG

„William Gleason jól megírt és időszerű műve az első olyan könyv, ami részleteiben is megmagyarázza az Aikido alapítójának spirituális tanításait.”
Szaotome Micugi Aikido sihan,
az Aikido és a természet harmóniája szerzője

Uesiba mester, az Aikido alapítója nem csak harcművészetnek tekintette az Aikidót, hanem egy olyan szellemi útnak, amelynek gyakorlásával harmóniába kerülhetünk a Világegyetem törvényeivel. Tanítása az ezoterikus sintó tanokban és gyakorlatokban gyökerezik.

William Gleason könyve az első a nyugati világban, ami mélységeiben is elmagyarázza a kototama (a szent hangok) alapelveit és kapcsolatát az Aikido technikáival. Bemutatja, hogy ezek a hangok a ki, az egyetemes életenergia különböző megnyilvánulási formái, melynek alkalmazásával az Aikido gyakorlatok egy magasabb szintje érhető el, ahol nem az erő, hanem az energia kapja a főszerepet.

William Gleason (6. dan, Aikikai) több mint két évtizedig tanulta a japán
orvoslást és az Aikidót, ebből tíz évet Japán ban töltve. Jelenleg az USA-ban él, mint a Massachusetts-i Shobu Aikido of Boston alapítója és főinstruktora. Az „Aikido and Words of Power: The Sacred Sounds of the Kototama” szezője, továbbá Szaotome Micugi és George Osawa könyveinek fordítója. 2008-ban DVD-t jelentetett meg „Aikido and Japanese Sword” címmel.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOM

Ajánlás
Köszönetnyilvánítás
Bevezetés

1. Az Aikido eredete
2. A harmónia útja
3. Sintó: az Aikido spirituális gyökerei
4. Kototama: a ki világa
5. Egy szellem, négy lélek
6. Három eredet, nyolc erő
7. Gyakorlat és elmélet
8. Az ember ki-jének egyesítése
9. A világegyetem rendje

Szójegyzék

Mennyiség

Old Price: 2.890,00 Ft

Price: 2.310,00 Ft

You save: 580,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

INDOSZKÍTÁK

Szerző: Aradi Éva
167 oldal
SMS-kód: IND

Aradi Éva 2005-ben megjelent, A hunok Indiában, majd a 2008-ban kiadott, Egy szkíta nép: a kusánok címû könyveivel két nagy nép, illetve törzsszövetség indiai történetét dolgozta fel: a kusánokét és a heftalitákét. Mostani könyve, az Indoszkíták még régebbi három népcsoporttal foglalkozik, a több mint kétezer évvel ezelőtt Indiában megjelent indoszkítákkal és indopártusokkal, valamint az időszámításunk utáni első évszázadban hódító nyugati ksatrapákkal.

A szerző a könyv első részében e népek történetét írja le, a második rész az elsősorban Nyugat-Indiában élő utódaikkal foglalkozik. Gazdag képanyaggal mutatja be az indiai kutatásai alkalmából lefényképezett kőfeliratokat, sírköveket, várromot és a ma élő leszármazottak kézművességét. A sírköveken lévő ábrázolások meglepően hasonlítanak a magyarság honfoglalás-kori fegyverzetéhez, viseletéhez. A szobrokon a Nap és a Holdsarló állandó jelenléte pedig a székely kapuk ábráit idézi.

Kiegészítő leírásRészletek


Tartalom

Előszó

I. A SZAKÁK
Ókori írott források
Régészeti források

II. AZ INDOSZKÍTÁK
Moga (Kr.e. 80–60)
Vononesz és utódai (Kr.e. 75–65)
I. Azesz és dinasztiája
A mathurai indoszkíták, másik nevükön: az északi ksatrapák (kb. Kr.e. 10 – Kr.u. 40)
Az indopártusok
Az indoszkíták és indopártusok adminisztrációja és haditechnikája
Az indoszkíták és indopártusok építészete és művészete
Vallásuk

III. A NYUGATI KSATRAPÁK
A Ksaharáta dinasztia
A Kardamaka dinasztia

IV. HATÁSUK, UTÓÉLETÜK

V. AZ INDOSZKÍTÁK UTÓDAI INDIÁBAN
Utódaik a múltban
A jelenlegi utódok

Errata:
Nyomdahiba miatt kimaradt, hogy a 101. oldalon Khingila ezüst érméjének és a 103. oldalon Mihirakula (kettős) ezüst érméjének fényképét Nagy Otilia festőnő készítette a Kalkuttai Nemzeti Múzeum érme osztályán.

Mennyiség

Old Price: 1.990,00 Ft

Price: 1.592,00 Ft

You save: 398,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

HAGAKURE – A szamurájok kódexe

Szerző: Jamamoto Cunetomo
272 oldal
SMS-kód: HAG

“Rájöttem, hogy a Busidó a halálban gyökerezik.”

A Hagakure (jelentése: “Levelek alatt”) a Szamuráj Útjára, a Busidóra vonatkozó rövid tanítások, történetek és feljegyzések gyűjteménye a XVIII. sz. elejéről, amelyet a később zen szerzetessé vált szamuráj, Jamamoto Cunetomo diktált le lelkes tanítványának. Az eredeti szöveget kézzel másolták, és adták körbe a Nyugat-Japánban élő Nabesima-klán fiatal csatlósai körében.

Kiegészítő leírásRészletek

A második világháború után egyetlen könyvet sem ítéltek el olyan hevesen, mint a Hagakurét. A műnek jelentős szerepe volt abban, hogy felbátorítsa a japán fiatalságot, akik a háború utolsó, elkeseredett szakaszában ezzel a klasszikussá vált idézettel vállalták az önkéntes halált: “Rájöttem, hogy a Busidó a halálban gyökerezik.” A beható tanulmányozás azonban megmutatja, hogy a Hagakure nem más, mint Cunetomo szenvedélyes gyűjtésének eredménye, amelyet békeidőben állított össze a Szamuráj Útjáról. Ez pedig az “úgy halj meg, mint egy igazi szamuráj” alapgondolatán, azaz a bátor, igazságos és erényes harcos ideálján nyugszik. Hagakure_1_fejezet: http://szenzar.hu/konyv/busido-bushido/hagakure-a-szamurajok-kodexe/

Mennyiség

Old Price: 3.500,00 Ft

Price: 2.800,00 Ft

You save: 700,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A KERESZTES HADJÁRATOK ÉS AZ ÁRPÁD-KORI MAGYAR KIRÁLYSÁG

Szerző: Terplán Zoltán
162 oldal
SMS-kód: KEH

Könyvbemutató: június 7. 18.00, Magyarok Háza (részletek)

A keresztes hadjáratok több évszázados története a középkor egyik legfontosabb eseménye. Ennek az egész kereszténységet megmozgató katonai vállalkozásnak volt részese az Árpád-kori Magyar Királyság Szent István király uralkodásától, a 11. század első felétől kezdve.
Terplán Zoltán könyvében a keresztes hadjáratok magyar vonatkozásait állítja a középpontba kevéssé ismert részletek és összefüggések bemutatásával. A szerző nemcsak szakembereknek, tanároknak, diákoknak ajánlja művét, hanem mindazoknak, akiket érdekel ennek az izgalmas korszaknak a politika-, vallás- és hadtörténete.

Kiegészítő leírásRészletek

A keresztes hadjáratok több évszázados története a középkor egyik legfontosabb eseménye a Német-Római Császárság és a Pápaság közötti invesztitúra küzdelmek mellett. Mohamed katonái ellen először a 8–9. században indítottak ellentámadásokat a latin kereszténység államai és a Bizánci Birodalom, majd 1095-ben II. Orbán pápa felhívására szervezett és összehangolt hadjárat kezdődött a muzulmánok által elfoglalt területek – elsősorban Jeruzsálem és a Szentföld – visszavételére.

Az első hadjáratot a középkor évszázadaiban több is követett, és ennek az egész kereszténységet megmozgató katonai vállalkozásnak volt részese az Árpád-kori Magyar Királyság Szent István király uralkodásától, a 11. század elsõ felétõl kezdve. III. Béla uralkodása idején, mikor a magyar állam a korabeli Európa számottevő politikai súllyal rendelkező állama lett, már magyar keresztes vitézek is indultak a Szentföld visszavételére, II. András 1217-ben pedig maga vezetett hadjáratot a Szentföldre.

Az Árpád-kori Magyar Királyság ezekben a századokban egyre több szállal kapcsolódott a latin kereszténység többi országához: a Német-Római Császársághoz, a Francia és az Angol Királysághoz, Velencéhez és természetesen a Pápasághoz. Ugyanakkor a Bizánci Birodalommal is erősödtek a kapcsolatok. A kor érdekes ténye, hogy Magyarországon élő muzulmán diákok (böszörmények) tanultak a Kelet híres iskoláiban.

Terplán Zoltán, a Thúry József Medievisztikai Kutatócsoport tudományos munkatársa, több éve foglalkozik az Árpád-kori Magyar Királyság külpolitikai kapcsolataival. Könyvében a keresztes hadjáratok magyar vonatkozásait állítja a középpontba kevéssé ismert részletek és összefüggések bemutatásával. A szerző nemcsak szakembereknek, tanároknak, diákoknak ajánlja művét, hanem mindazoknak, akiket érdekel ennek az izgalmas korszaknak a politika-, vallás- és hadtörténete.

Mennyiség

Old Price: 1.950,00 Ft

Price: 1.560,00 Ft

You save: 390,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

“GÉNMÓDOSÍTOTT” ŐSTÖRTÉNELEM

Szerző: Imre Kálmán
220 oldal
SMS-kód: GMO

A közelmúltban látott napvilágot egy, a génkutatók legújabb eredményeit bemutató tudományos beszámoló, amely a mai európai férfi lakosság eredetét vizsgálja az Y kromoszómák segítségével. Megállapításai döntően befolyásolhatják az őstörténettel kapcsolatos hagyományos nézeteket, de segítenek megérteni a sokak által elutasított atlantiszi hódítást is.
Ennek alapja a könyvben kifejtett új elmélet, mely az egyes korok történelmét mutatja be – természetesen a magyarság eredetére is kitérve.

Kiegészítő leírásRészletek

Az ember őstörténete manapság nagyon sok szerzőt foglalkoztat. Az „out of Afrika” elmélet, az Afrikából való származás ma a legszélesebb körben elfogadott tudományos elmélet az ember eredetét illetően.

A „Génmódosított” őstörténelem ezt az elméletet világítja meg a legújabb humángenetikai vizsgálatok eredményeivel, valamint a Biblia őstörténeti részének segítségével. Megvizsgálja az ember útját Afrikából a lehetséges útvonalak figyelembe vételével, és a fő elágazási pontoknál kialakult mutációk ismeretében megkísérli megrajzolni a kontinensek benépesülésének folyamatát.

A kötet a legújabb kutatási eredményeken alapul: felhasználja az európai emberekre vonatkozó Y kromoszóma vizsgálatok bizonyítékait, valamint a régészet és az antropológia eredményeit. A Biblia elemzésével meglepően újszerű magyarázatot ad az Afrikából származó ragozó ősnyelv mellett az indoeurópai nyelvek és az indoeurópai nyelvet beszélő népesség kialakulására, mindeközben természetesen kitér a magyarság őseinek sokat vitatott kérdésére, továbbá a magyar nyelvre vonatkozóan is szokatlan elmélettel áll elő.

Imre Kálmán (1941-) építészmérnök, számos őstörténettel (Bobula Ida, Padányi Viktor) és ékírással kapcsolatos tanulmány, cikk szerzője (Ősi Gyökér). Fordításában jelent meg: P. A. Deimel: Smerische Grammatik (Sumer nyelvtan), továbbá Grover S. Krantz: Geographical Development of European Languages (Európai nyelvek földrajzi kialakulása) c. munkája, valamint Angela Marcantonio: The Uralic Language Family (Uráli nyelvcsalád) és A. Mar can tonio: A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete c. nyelvészeti művének három tanulmánya. Szerzője A magyarság őstörténete új megvilágításban c. munkának, valamint társszerzője a Magyarságtudományi tanulmányoknak is.

Tartalomjegyzék:

KRONOLÓGIAI KÉRDÉSEK
Y KROMOSZÓMA VIZSGÁLATOK
Észrevételek
A MAI EMBER KIALAKULÁSA
Az Éden
A KEZDETEKTŐL AZ ÚJKŐKORIG
Afrikai kivándorlás
Délkelet-Ázsia felé
Káin és Szet kivándorlása
Atlantisz, az „idoeurópai” őshaza
A Közel-Kelet
Közép-Kelet
Közép-Ázsia
Északkelet-Ázsia, Amerika
Európai kezdetek – a Kárpát-medence
Steppei gének – ősmagyarok
AZ ÚJKŐKOR
Civilizációs fellendülés
Az anyagi fejlődés kezdetei
Özönvíz a Fekete-tónál
A FÉM-KOROK HAJNALA
Európa
Az égei térség
A VÍZÖZÖN ÉS ELŐTÖRTÉNETE
Egyiptom és Mezopotámia
A VÍZÖZÖN UTÁN
Egyiptom és Mezopotámia
TOVÁBBI ESEMÉNYEK A VÍZÖZÖN UTÁN
A krónikák tanúságtétele
A GENETIKAI KEVEREDÉS RÉSZTVEVŐI
A steppei népek déli kiáramlása
Szubarok és hurriták
A szkíták további déli mozgásai
Hükszoszok
Jeruzsálem lakói
Filiszteusok
Közép-Ázsia
Teucri – tukris – turukki – turki
Zárszó
FÜGGELÉK – A magyar nyelvről

Mennyiség

Old Price: 2.490,00 Ft

Price: 1.990,00 Ft

You save: 500,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AIKIKAI AIKIDO I. – Alaptechnikák

Szerző: Uesiba Kissómaru – Uesiba Moriteru
181 oldal, ff képekkel
SMS-kód: AA1

Az Aikido alapítójának fia és unokája ebben a technikai kézikönyvben bemutatja az Aikido edzések bemelegítő mozdulatait, a lépéseket, gurulásokat, zuhanásokat, majd lépésről-lépésre veszi az alaptechnikákat és azok végrahajtási módját. A gazdagon illusztrált könyvben (közel 1000 fényképen) a technikákat a jelenlegi Dósu: Uesiba Moriteru mutatja be, egyik segítője pedig a Magyarországon is ismert Kanazava szenszei.

A könyv kiváló segítséget nyújt minden Aikido-gyakorlónak, kezdőnek és haladónak egyaránt, viszont a rendszeres edzéseket nem helyettesíti.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOM:

Előszó a magyar kiadáshoz
Előszó
Mi az Aikido?
Kérdések és válaszok az Aikidóról

I. Felkészülés a gyakorlásra
1.Állás (kamae) 2.Küzdelmi távolság és a szem fókuszálása (ma-ai és me-cuke) 3. Etikett, hivatalos ülés, térden járás (rei, zahó, sikkó) 4. Lábmunka (unszoku) Alaplépés (ajumi asi) Követőlépés (cugi asi) Csúsztató lépés (okuri asi) 5. A test mozgatása (szabaki) Irimi (belépés) – ütés ellen Irimi – dzsó támadás ellen Tenkan (testfordítás) Katate-dori tenkan (testfordítás egykezes csuklófogásból) Tensin (testfordítás nagy ívű mozdulattal) Tenkai (átfordulás) 6. Esések, gurulások (ukemi) Esés hátra (usiró hanten ukemi) Gurulás előre (zenpó kaiten ukemi) Gurulás hátra (kóhó kaiten ukemi) Esés leszorításból (katame vaza ukemi) Zuhanás oldalra (joko ukemi) 7. Kardkéz (tegatana) 8. Bemelegítő gyakorlatok csuklóra (tekubi kanszecu dzsúnan hó) Kote-mavasi hó Kote-gaesi hó 9. A hát nyújtása (haisin undó) 10. Testfordítás (tai no tenkan) Sihó-giri (omote) Sihó-giri (ura)

II. alapvető technikák
Dobástechnikák (nage-vaza) 1. Irimi-nage (belépő dobás) Katate-dori irimi-nage (ai-hanmi) Sómen ucsi irimi-nage 2. Sihó-nage (négy irányú dobás) Katate-dori sihó-nage – omote (ai-hanmi) Katate-dori sihó-nage – ura (ai-hanmi) Katate-dori sihó-nage – omote (gyaku-hanmi) Katate-dori sihó-nage – ura (gyaku-hanmi) Leszorítástechnikák (katame-vaza) 1. Dai ikkjó (első számú leszorítás) Katate-dori dai ikkjó – omote (ai-hanmi) Katate-dori dai ikkjó – ura (ai-hanmi) Sómen ucsi dai ikkjó – omote Sómen ucsi dai ikkjó – ura Sómen ucsi dai ikkjó – omote (szuvari vaza) Sómen ucsi dai ikkjó – ura (szuvari vaza) Kokjú-hó (légzési-erő gyakorlat) Álló helyzetből (rippó) – omote Álló helyzetből (rippó) – ura Ülő helyzetből (za-hó) Tencsi-nage és a légzési erő

III. alaptechnikák
Dobástechnikák (nage-vaza) 1. Irimi-nage Jokomen ucsi irimi-nage Katate dori irimi-nage (gyaku-hanmi) – irimi Katate dori irimi-nage (gyaku-hanmi) – tenkan Cuki irimi-nage – irimi Cuki irimi-nage – tensin Usiro rjótekubi dori irimi-nage 2. Sihó-nage Jokomen ucsi sihó-nage – omote Jokomen ucsi sihó-nage – ura Rjóte dori sihó-nage – omote Rjóte dori sihó-nage – ura Hamni-hantacsi katate dori sihó-nage – omote Hamni-hantacsi katate dori sihó-nage – ura Usiro rjótekubi dori sihó-nage – omote Usiro rjótekubi dori sihó-nage – ura 3. Tencsi-nage Tencsi-nage – omote Tencsi-nage – ura 4. Kaiten-nage Katate dori kaiten-nage – ucsi kaiten Katate dori kaiten-nage – szoto kaiten Cuki kaiten-nage Usiro rjótekubi dori kaiten-nage Dobás-leszorítástechnikák (nage-katame vaza) 1. Kote-gaesi Sómen ucsi kote-gaesi Jokomen ucsi kote-gaesi Cuki kote-gaesi – irimi Cuki kote-gaesi – tensin Katate dori kote-gaesi (gyaku hanmi) Usiro rjótekubi dori kote-gaesi Leszorítástechnikák (katame vaza) 1. Dai ikkjó (ude-oszae) (kar leszorítás) Katate dori dai ikkjó (gyaku-hanmi) – omote Katate dori dai ikkjó (gyaku-hanmi) – ura Kata dori dai ikkjó – omote Kata dori dai ikkjó – ura Usiro rjótekubi dori dai ikkjó – omote Usiro rjótekubi dori dai ikkjó – ura 2. Dai nikjó (kote-mavasi) (csukló-fordítás) Sómen ucsi dai nikjó – omote Sómen ucsi dai nikjó – ura Kata dori dai nikjó – omote (szuvari vaza) Kata dori dai nikjó – ura (szuvari vaza) Katate dori dai nikjó (gyaku-hanmi) – omote Katate dori dai nikjó (gyaku-hanmi) – ura Usiro rjótekubi dori dai nikjó – omote Usiro rjótekubi dori dai nikjó – ura 3. Dai szankjó (kote-hineri) (csukló-csavarás) Sómen ucsi dai szankjó – omote (szuvari vaza) Sómen ucsi dai szankjó – ura (szuvari vaza) Katate dori dai szankjó (gyaku-hanmi) – omote: ucsi-kaiten Katate dori dai szankjó (gyaku-hanmi) – ura: ucsi-kaiten Usiro rjótekubi dori dai szankjó – omote Usiro rjótekubi dori dai szankjó – ura 4. Dai jonkjó (tekubi-oszae) (csukló-leszorítás) Sómen ucsi dai jonkjó – omote Sómen ucsi dai jonkjó – ura Katate dori dai jonkjó (gyaku-hanmi) – omote Katate dori dai jonkjó (gyaku-hanmi) – ura Usiro rjótekubi dori dai jonkjó – omote Usiro rjótekubi dori dai jonkjó – ura 5. Dai gokjó (ude-nobasi) (kar kinyújtás) Sómen ucsi dai gokjó – omote Sómen ucsi dai gokjó – ura Jokomen ucsi dai gokjó – omote Jokomen ucsi dai gokjó – ura

Mennyiség

Old Price: 3.375,00 Ft

Price: 2.700,00 Ft

You save: 675,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AIKIKAI AIKIDO II. – Haladó technikák

Szerző: Uesiba Moriteru
216 oldal, ff képekkel
SMS-kód: AA2

A nagy sikerű első kötetet (Alaptechnikák) követő 2. részben Uesiba Moriteru dósu az Aikido haladó technikáit – bonyolultabb dobásokat, leszorításokat illetve a fegyveres (tanto, jo, bokken) és a több támadós technikákat – mutatja be.
Az egyes technikák helyes végrehajtását a főbb pontokat illusztráló fényképek és részletes magyarázatok segítik elő. A könyv több mint 1200 fotón keresztül vezeti végig a tanulmányozót az Aikido technikai repertoárján.

Bár ez a technikai kézikönyv – Aikido-stílustól függetlenül – alapműnek mondható minden Aikido-gyakorló számára, a rendszeres edzéseket nem helyettesíti, de kiválóan kiegészíti.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOM

Elõszó

I. Dobástechnikák
1. Irimi-nage Morote dori irimi-nage Morote dori irimi-nage – tenkan I. Morote dori irimi-nage – tenkan II. Kata dori sómen ucsi irimi-nage Usiro rjókata dori irimi-nage Hanmi-hantacsi sómen ucsi irimi-nage Hanmi-hantacsi jokomen ucsi irimi-nage
2. Sihó-nage Morote dori sihó-nage – omote I. Morote dori sihó-nage – omote II. Morote dori sihó-nage – omote III. Kata dori sómen ucsi sihó-nage – omote Usiro rjókata dori sihó-nage – omote Hanmi-hantacsi rjóte dori sihó-nage – omote Hanmi-hantacsi rjóte dori sihó-nage – ura Hanmi-hantacsi jokomen ucsi sihó-nage – omote
3. Kaiten-nage Sómen ucsi kaiten-nage Hanmi-hantacsi katate dori kaiten-nage – ucsi-kaiten Hanmi-hantacsi katate dori kaiten-nage – szoto-kaiten
4. Aiki-otosi Mae rjókata dori aiki-otosi Usiro rjókata dori aiki-otosi
5. Kosi-nage Rjóte dori kosi-nage – I. Rjóte dori kosi-nage – II. Morote dori kosi-nage – I. Morote dori kosi-nage – II. Morote dori kosi-nage – III. Usiro rjótekubi dori kosi-nage – I. Usiro rjótekubi dori kosi-nage – II. Katate dori kosi-nage – I. Katate dori kosi-nage – II.
6. Dzsudzsi-garami Morote dori dzsudzsi-garami – I. Morote dori dzsudzsi-garami – II. Usiro rjótekubi dori dzsudzsi-garami Kata dori sómen ucsi dzsudzsi-garami – I. Kata dori sómen ucsi dzsudzsi-garami – II.
7. Kokjú-nage Morote dori kokjú-nage – I. Morote dori kokjú-nage – II. Morote dori kokjú-nage – III. Morote dori kokjú-nage – IV. Rjóte dori kokjú-nage – I. Rjóte dori kokjú-nage – II. Rjóte dori kokjú-nage – III. Usiro rjótekubi dori kokjú-nage Katate dori kokjú-nage – ucsi-kaiten Katate dori kokjú-nage – szoto-kaiten Kata dori sómen ucsi kokjú-nage – I. Kata dori sómen ucsi kokjú-nage – II. A morote dori kokjú hótól (két változat) a morote dori dzsudzsi-garamiig

II. Dobás-leszorítástechnikák
1. Kote-gaesi Jokomen ucsi kote-gaesi – I. Jokomen ucsi kote-gaesi – II. Morote dori kote-gaesi Kata dori sómen ucsi kote-gaesi Usiro kubidzsime kote-gaesi Hanmi-hantacsi sómen ucsi kote-gaesi Hanmi-hantacsi jokomen ucsi kote-gaesi A morote dori kokjú-hó urától a morote dori kokjú-nage tenkanon át a morote dori irimi-nage tenkanig

III. Leszorítástechnikák
1. Dai ikkjó Jokomen ucsi dai ikkjó (irimi) – omote Jokomen ucsi dai ikkjó (irimi) – ura Jokomen ucsi dai ikkjó (tensin) – omote Jokomen ucsi dai ikkjó (tensin) – ura Morote dori dai ikkjó (irimi) – omote Morote dori dai ikkjó (irimi) – ura Kata dori sómen ucsi dai ikkjó (irimi) – omote Kata dori sómen ucsi dai ikkjó (irimi) – ura Kata dori sómen ucsi dai ikkjó (tenkan) – omote Kata dori sómen ucsi dai ikkjó (tenkan) – ura Usiro rjókata dori dai ikkjó – omote Usiro rjókata dori dai ikkjó – ura Usiro eri dori dai ikkjó – omote Usiro eri dori dai ikkjó – ura Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai ikkjó – omote Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai ikkjó – ura
2. Dai nikjó Jokomen ucsi dai nikjó (irimi) – omote Jokomen ucsi dai nikjó (irimi) – ura Jokomen ucsi dai nikjó (tensin) – omote Jokomen ucsi dai nikjó (tensin) – ura Morote dori dai nikjó (irimi) – omote Morote dori dai nikjó (irimi) – ura Morote dori dai nikjó (tenkan) – omote Morote dori dai nikjó (tenkan) – ura Kata dori sómen ucsi dai nikjó (irimi) – omote Kata dori sómen ucsi dai nikjó (irimi) – ura Kata dori sómen ucsi dai nikjó (tenkan) – omote Kata dori sómen ucsi dai nikjó (tenkan) – ura Usiro rjókata dori dai nikjó – omote Usiro rjókata dori dai nikjó – ura Muna dori dai nikjó – omote Muna dori dai nikjó – ura Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai nikjó – omote Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai nikjó – ura
3. Dai szankjó Jokomen ucsi dai szankjó (irimi) – omote Jokomen ucsi dai szankjó (irimi) – ura Jokomen ucsi dai szankjó (tensin) – omote Jokomen ucsi dai szankjó (tensin) – ura Morote dori dai szankjó (irimi) – omote Morote dori dai szankjó (irimi) – ura Morote dori dai szankjó (tenkan) – omote Morote dori dai szankjó (tenkan) – ura Kata dori sómen ucsi dai szankjó (irimi) – omote Kata dori sómen ucsi dai szankjó (irimi) – ura Kata dori sómen ucsi dai szankjó (tenkan) – omote Kata dori sómen ucsi dai szankjó (tenkan) – ura Usiro rjókata dori dai szankjó – omote Usiro rjókata dori dai szankjó – ura Usiro kubidzsime dai szankjó – omote Usiro kubidzsime dai szankjó – ura Usiro rjóhidzsi dori dai szankjó – omote Usiro rjóhidzsi dori dai szankjó – ura Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai szankjó – omote Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai szankjó – ura
4. Dai jonkjó Jokomen ucsi dai jonkjó (irimi) – omote Jokomen ucsi dai jonkjó (irimi) – ura Jokomen ucsi dai jonkjó (tensin) – omote Jokomen ucsi dai jonkjó (tensin) – ura Morote dori dai jonkjó (irimi) – omote Morote dori dai jonkjó (irimi) – ura Morote dori dai jonkjó (tensin) – omote Morote dori dai jonkjó (tensin) – ura Kata dori sómen ucsi dai jonkjó (irimi) – omote Kata dori sómen ucsi dai jonkjó (irimi) – ura Kata dori sómen ucsi dai jonkjó (tenkan) – omote Kata dori sómen ucsi dai jonkjó (tenkan) – ura Usiro rjókata dori dai jonkjó – omote Usiro rjókata dori dai jonkjó – ura Usiro kubidzsime dai jonkjó – omote Usiro kubidzsime dai jonkjó – ura Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai jonkjó – omote Hanmi-hantacsi sómen ucsi dai jonkjó – ura
5. Hidzsi-gime Sómen ucsi hidzsi-gime Jokomen ucsi hidzsi-gime Katate dori hidzsi-gime Usiro eri dori hidzsi-gime A katate dori kaiten-nagétól a katate dori kosi-nagéig

IV. Fegyveres technikák
1. Tantó dori Tantó dori zagi sómen ucsi dai gokjó – omote Tantó dori zagi sómen ucsi dai gokjó – ura Tantó dori jokomen ucsi dai gokjó – omote Tantó dori jokomen ucsi dai gokjó – ura Tantó dori jokomen ucsi sihó-nage Tantó dori cuki ude-nobasi Tantó dori cuki kote-gaesi Tantó dori cuki kote-gaesi
2. Dzsó dori Dzsó dori irimi nage Dzsó dori sihó nage Dzsó dori kote-gaesi Dzsó dori dzsudzsi-garami Dzsó dori hidzsi-gime
3. Tacsi dori Tacsi dori irimi nage Tacsi dori sihó nage Tacsi dori kote-gaesi Tacsi dori hidzsi-gime Tacsi dori kokjú-nage I. Tacsi dori kokjú-nage II. A morote dori sihó-nagétól a futari dori sihó-nagéig

V. Több támadó
1. Futari dori Futari dori kokjú-hó Futari dori sihó-nage Futari dori kokjú-nage Futari dori dai nikjó

Az Aikido eredete és fejlődése
Uesiba Morihei, az Aikido Alapítójának élete
Az Aikido fejlõdése és szervezete

Mennyiség

Old Price: 3.750,00 Ft

Price: 3.000,00 Ft

You save: 750,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A HUNOK ÖRÖKSÉGE

Szerző: Marácz – Obrusánszky (szerk.)
480 oldal
SMS-kód: HOR

A legújabb tudományos kutatási eredményeket bemutató tanulmányok gyűjteménye ez a hiánypótló kötet, amely a történelem, a régészet, a művelődés és a nyelvészet témakörében jártas, neves magyar és külföldi (mongol, török, orosz, holland, azeri, japán, kínai, kazak) szakemberek közreműködésével készült.
Mind térben, mind pedig időben átfogó képet kapunk elődeink, a hunok életéről – számos tudományos ténnyel alátámasztva.

Kiegészítő leírásRészletek

“Az utóbbi másfél évtizedben a külföldi tudományos közéletben új lendületet kapott a hunok kutatása, melynek eredményeit szinte évi rendszerességgel nemzetközi tudományos konferenciákon ismertetik. A tanácskozások résztvevői, elsősorban régészek és történészek keleten és nyugaton egyaránt jelentősen átértékelték a sztyeppei világ kiemelkedő népének, a hunoknak a szerepét. Az eddig megjelent számos publikációkból már elég egységes kép rajzolódik ki a hun világról, és most az lenne a világon él kutatók feladata, hogy megalkossák a hun monográfiát. Ez a kötet ennek a nagy monográfiának az alapjait megpróbálja lerakni, de a pontos kidolgozása a jövő feladata lesz, amelyhez számos kutató csatlakozik majd.”

részlet az Előszóból

Tartalomjegyzék

Előszó (Marácz László – Obrusánszky Borbála)
Bevezetés

Történelem
Horváth Izabella: Sima Qian, a Shi Ji és a kínai történelemírás
Csornai Katalin: Az ázsiai hunok a kínai forrásokban
Benjamin Craig: A hunok és a yuezhik hadászati kapcsolatai Kr. e. 220-162 között
Mehmet Tezcan: Az ázsiai hunok és a kínai Han-dinasztia közötti kapcsolat
Obrusánszky Borbála A hun államszervezet kérdései
Hou Yong-jian – Cao Zhi-hong: Tongwancheng fvárosról szóló kutatási és vizsgálati eredmény
Aradi Éva: Yuezhik, kusánok és heftaliták
Mübariz Helilov – Nyitray Szabolcs: Kaukázusi hunok és magyarok
Obrusánszky Borbála: Az ogur kérdésről a Kaukázusban
René van Royen: Lovasok vagy parasztok
Marácz László: A hunok a nyugati tudatban: képek, közhelyek, civilizáció

Régészet
D. Ceveendordzs – D. Bajar – U. Erdenebat: Mongólia korai települései és a városok kutatása
Erdélyi István: Az ázsiai hunok emlékei nyomában
Murtazali S. Gadzsijev: Hunok és türkök támadásai és a Szaszanidák erdítési tevékenysége a Kelet-Kaukázusban
Sz. G. Botalov: Az európai hunok
Puskás-Kolozsvári Fréderic: A székelyek eredetének kérdéséről

Műveltség és hitvilág
Érdy Miklós: A hun sámán hagyomány továbbélése a szibériai sziklarajzokban
Horváth Lajos: A Kartal-nemzetség Etele (Attila) hagyománya
Takashi Osawa: Kulturális kapcsolatok a buddhizmussal a Hindukush hegység környékén, a Fehér Hyon országának (az Eftal Kaganátus) uralkodása alatt, a Kr. u. 5-6. században
Raušangül Mukuševa: A sámánizmus nyomai népmesékben
Bérczi Szaniszló: Szimmetriajegyek az eurázsiai hun-szkíta díszítművészetben
Tilla Deniz Baykuzu: Az egyik legrégebbi türk szobor, a kései hun korból

Nyelvészet
Ucsiraltu: A hun nyelv kérdései
Czeglédi Katalin: A hun nyelv

Függelék

Mennyiség

Old Price: 3.990,00 Ft

Price: 3.190,00 Ft

You save: 800,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

HUNOK – MAGYAROK – Rokon népeink harci kultúrája

Szerző: Kertai Zalán – Kárpáti Gábor Csaba
148 oldal, 125 ff grafikával, rovásírásos részekkel
SMS-kód: HUN

Ez az album két célt szolgál: Egyfelől grafikáin keresztül bemutatja Kertai Zalán festőművészt és hosszú évek során kikristályosodott, egyedi stílusát, másfelől azonban szellemi kalandra hív mindannyiunkat, hogy a képek tanulmányozása során bepillantsunk ősi kultúránk mélységeibe, beleszippantsunk abba a légkörbe, amely legendássá vált eleinket – a suméroktól a szkítákon át a hun-magyarokig, Nimród ősapánktól Atilla nagykirályon keresztül Álmos fejedelemig – lengte körül.

“Az eltemetett és elhazudott történelemből az igazság vágya a képzeleten keresztül igazabb képet tud festeni eleinkről, mint az „objektív” tudomány. Ezek a rajzok nem csak a reális emlékezetet helyettesítik, de megjelenítik vágyainkat, azaz: ma sem vagyunk alábbvalók senkinél.”

Makovecz Imre

Kiegészítő leírásRészletek

Újfajta, nem megszokott kezdeményezésről van szó, mivel az eredetkutatásnak ez nem a „hivatalos”: kizárólag a nyelvészetre és a régészetre támaszkodó útja, hanem egy alapvetően eltérő, de véleményünk szerint semmivel sem alacsonyabb szintű módszere, amely a művészetet hívja segítségül. Ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célt, a kedves Olvasótól „csak” nyitottságot és előítélet-mentességet kérünk.

Mennyiség

Old Price: 3.990,00 Ft

Price: 3.190,00 Ft

You save: 800,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

JAPÁN KARDVÍVÁS – A szamurájok titkai

Szerző: Hacumi Maszaaki
212 oldal, ff képekkel
SMS-kód: JKA

A japán történelmet minden korban kiváló karvívók fémjelezték. Ezeket a híres és legendás mestereket istenként tisztelték, ám sok olyan kevésbé ismert szamuráj is élt, akik magukban hordozták a Busidó szellemét. Fárad hatatlanul gyakorolták a japán harci tradíciókat, és számos harcmûvészeti ág mestereivé váltak. Japán egyik leggazdagabb hagyatékát, a kardvívás ma is élő mûvészetét ezeknek a szamurájoknak köszönhetjük, akik generációkon keresztül hagyományozták az utókorra a mindennapi és titkos technikák sokaságát, melyek egyaránt használják a hosszú kardot, a rövid kardot és a nindzsa kardot.

Ebben a könyvében Dr. Hacumi Maszaaki, a világ legismer tebb nindzsa nagymestere – jelenleg a Togakure-rjú nindzsucu 34. nagymestere -, a japán kardvívás rejtelmes világába vezeti az olvasót, és megosztja gondolatait e harcművészet rejtett lényegéről. Hacumi szenszei többek között bepillantást nyújt a páncélos harc, a kard elvételi technikák és a több támadós küzdelem világába is.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOM

Előszó
Az igazi harcosok tiszteletére

1. fejezet – Kenpo a budóban
Az igazi budóka helyes értelmezése Isteni erény a kard békés útján A gyõzelem és a vereség lényege Vallás és budo Az egység végtelen A harcmûvészetek tizennyolc területének valódi jelentése A budo helyreállítása Budo és a mûvészetek Mi a gokui? A józan észen meghaladása

2. fejezet – A japán kardvívás esszenciája
A “lökés és vágás” elve karddal A fegyverek és páncélok esztétikája avagy a lélek megszépülése A kard és a lándzsa közötti összefüggés A kjúso jelentése A tacsi és a harcos útja

3. fejezet – A budo gyakorlata
A valódi gokui felé tartva Nagy, kicsi, a szív, technika és test Mester és tanítvány A denso és a kjódzsicu között A holnap budója

Mennyiség

Old Price: 4.490,00 Ft

Price: 3.590,00 Ft

You save: 900,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AZ AIKIDO ÁTADÁSA ÉS ETIKETTJE

Szerző: Tamura Nobujosi
174 oldal
SMS-kód: AAE

A könyv nem csak az Aikido és általában a japán harcművészetek gyakorlóinak szól, hanem azoknak az olvasóknak is, akik a hagyományos japán tanítási módszert szeretnék megérteni. Japánban a könyvben szereplő témák a szóbeli hagyomány részét képezik, ezért ilyen formában talán még soha nem gyűjtötték össze. Tamura Nobujosi műve kulcsként szolgálhat a hagyomány kapuihoz.
A Magyarországon is jól ismert és tisztelt TAMURA NOBUJOSI (1933-2010), 8. danos Aikido-mester – a legmagasabb rang, melyet a tokiói Aikikai, az Aikido központja bárkinek is odaítélhet – hosszú éveken keresztül tanult Uesiba Morihei O-Szenszei, a művészet alapítójának irányítása alatt, és különösen fontos szerepet töltött be az ucsi-desik (az Alapító közvetlen tanítványai) kis csoportján belül. Életét az Aikido európai, azon belül is leginkább franciaországi fejlődésének szentelte, ahol élt. Rendszeresen látogatatta hazánkat is, ahol több száz tanítványa követte útmutatásait.

Kiegészítő leírásRészletek

“Az Aikido a test segítségével a világegyetem rendjét fejezi ki. Ha a világmindenség rendjét helyesen alkalmazzuk a testre, akkor a technika és az egészség természetes módon bontakozik ki. Ha ezt a rendet helyesen alkalmazzuk a mindennapi életben, akkor a nevelés, a munka és a személyiség természetes módon fog fejlődni. Ha a világegyetem rendjét helyesen alkalmazzuk a társadalomban, akkor a közösségi harmónia, saját magunk és a többiek közötti kapcsolat természetes módon fejlődik majd ki. Ekkor az emberiség, mint egyetlen nagy család fog hozzá, hogy újjáépítse a világot, amelynek harmóniája napjainkban gondoktól terhes.”

TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás – Előszó – Bevezetés – A tanító – A tanítás célja – A tanítás módszere – Etikett és fegyelem – Gyakorlóhelyek és gyakorlási módszerek – Kapcsolat a többi harcművészettel – A takarítás – A kezdők – A fokozatok – A vizsgák – A bemutató – A felszerelés – Uesiba Morihei tanításai – Utószó

Mennyiség

Old Price: 2.400,00 Ft

Price: 1.920,00 Ft

You save: 480,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A BUSIDÓ ALAPJAI – Szamuráj törvénykönyv

Szerző: Daidódzsi Júzan
136 oldal
SMS-kód: BUS

“Egy szamurájnak mindenekelőtt azt a tényt kell észben tartania – éjjel és nappal, Újév reggelétől, amikor felemeli evőpálcikáját, hogy elfogyassza reggelijét, egészen az év utolsó éjszakájáig, amikor elkészíti éves elszámolását -, hogy meg kell halnia. Ez a legfőbb feladata. Hogyha ezt mindig észben tartja, akkor képes lesz a hűség és a gyermeki kötelesség útja szerint élni, számtalan veszélyt és csapást el fog kerülni, távol tudja tartani magát a betegségektől és a balsorstól, sőt mit több: hosszan élvezheti az életet. Nagyszerű személyiséggé fog válni, aki sok csodálatraméltó tulajdonsággal rendelkezik.”

Daidódzsi Júzan (1639–1730) már a polgárháborús időket követő Tokugava-sógunátus erőteljes, békés korszaka alatt élt, amikor a Busidót, a “Harcosok Útját”, a szamurájok erkölcsi kódexét írásba foglalták. Műve a busik (“lovagok”) kötelmeit, erényeit és viselkedési normáit tanítja azoknak a fiatal csatlósoknak, akik már csak hírből ismerték őseik vitézségét és nemeslelkűségét. Ez a japán forrás a Hagakure mellett a Busidó-irodalom alapművének tekinthető, és magyar fordításban először lát napvilágot.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó
A Busidó esszenciája – Sohase mellőzzük a harci szellemet – Oktatás – Gyermeki kötelességek – Helyes és helytelen – A szamurájok szabályzata – A lovaglás művészete – Tisztelet – Rágalmazás – A szamurájok kötelességei – Szamuráj szerzetesek – A tolvajjá válásról – Kölcsönkapott és lopott hatalom – Érzéseink kimutatása – A kapcsolatok megszakítása – Az irodalom és a hitvallás kérdései – Hetvenkedők és rágalmazók – Hivatalnokok – Rokonok – Barátság – A szégyenérzet – Háborús helyettes – Takarékosság – Feljegyzések – A barátok kiválasztása – Házépítés – Bátorság – Utazás – Szolgálat – A harcművészetek – Kíséret – Az otthon irányítása – Lustaság – Körültekintés – Az adóbehajtásról – Fegyverek – Hírnév – A vég – Útközben – A szolgák felszereléséről – Szamurájok – A vazallusok kötelességei – Hűnek lenni halálunkig

Mennyiség

Old Price: 1.990,00 Ft

Price: 1.590,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

EGY SZKÍTA NÉP: A KUSÁNOK – A Hold fiainak története

Szerző: Aradi Éva
216 oldal
SMS-kód: KUS

Aradi Éva 2005-ben megjelent, nagysikerű A hunok Indiában című könyvében a fehér hunokról, azaz nemzetközileg ismert nevükön a heftalitákról írt. Mostani kötetében a heftaliták részbeni elődeiről, egy másik Belső-Ázsiából származó népről: a kusánokról számol be.
Ez a nép időszámításunk kezdetétől körülbelül háromszáz évig uralkodott a mostani Afganisztán, Kelet-Irán, Pakisztán területén és India északi felén.

Kiegészítő leírásRészletek

Miután az ősi Selyemút nagy részét ellenőrízték, gazdag, virágzó, hatalmas birodalmat hoztak létre. Mind kultúrájukban, mind művészetükben maradandó, az egész térségre ható alkotásokat teremtettek. Érméik művészi ábrázolásuk miatt máig híresek és keresettek.

A saját vallásuk és nyelvük mellé beolvasztották az általuk elfoglalt területek nyelveit és hitvilágát. Elsősorban azonban a buddhizmus terjesztésében Belső- és Kelet-Ázsia felé és a Tan megerősítésében játszottak fontos szerepet.

Legjelentősebb királyuk, Kaniska uralkodása alatt a Kusán Birodalom mind területét, mind jelentőségét tekintve a Római és a Pártus birodalommal vetekedett. A szerző könyve hiánypótló, mivel összefoglaló munka erről a magyarokkal is rokonítható népről még nem készült hazánkban.

Tartalomjegyzék:

Előszó (Patrubány Miklós)
Bevezetés
I. India helyzete a jüecsik megjelenése idején
Az indoszkíták és az indo-pártusok adminisztrációja
II. Birodalom születik: a korai kusánok
Kadzsula Kadfiszesz (Kr.u. 30-70)
Vima Taktu (Taktu Kadfiszesz; Kr.u. 70-80)
Vima Kadfiszesz (II. Kadfiszesz; Kr.u. 80-110)
III. A nagy kusánok
I. Kaniska (Kr.u. 110-134)
Vasiska (Kr.u. 132-140)
Huviska (Kr.u. 140-178)
Vászudéva (Kr.u. 178-208)
IV. A kései kusánok
III. Kaniska (Kr. 222-240)
A keleti kusánok
A nyugati kusánok: a kusán-szászanida királyság
V. A kusánok államszervezete, társadalma, gazdasága, külföldi kapcsolatai
A gazdaság Indiában a kusán korban
A kusán gazdaság északon
VI. A kusánok vallása
VII. A kusánok nyelve
VIII. A kusán művészet
A gandhárai művészet
A mathurai művészet
IX. Utószó
A kusánok utóélete

Mennyiség

Old Price: 2.500,00 Ft

Price: 2.000,00 Ft

You save: 500,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

JAPÁN KARDVÍVÓ MESTEREI

Szerző: Szugavara Makoto
248 oldal, ff képekkel
SMS-kód: JKM

A kengó olyan személy volt, akinek kardvívó tehetségét elismerte a nép – nem léteztek tárgyilagos ismertetőjegyek arra, hogy valaki méltó legyen a kengó elnevezés elnyerésére. Ehhez a megszólításhoz az kellett, hogy egy nevezetes kardforgató legyőzésével szerezzenek maguknak hírnevet. Az elismerés elnyerésének különböző módjai léteztek, de valójában az összes kengó valamikor az országot járta, hogy párbajok során tökéletesítse vívótehetségét.

Azok, akik utazásaik során tökéletes magabiztosságra tettek szert a harci tudás terén, megalapították saját iskolájukat. A kengók számos tanítványukkal együtt dódzsókat hoztak létre, hogy ott oktathassák az újonnan alapított iskola tudását. Felesleges mondanunk, hogy minden új iskola megalapítója maga választotta ki utódját. Az Edo-korszak végére (1867) több mint hétszáz ilyen harcművészeti iskola létezett.

Ebből arra következtethetünk, hogy a Tokugava-sógunátus alatt rengeteg kardforgató mester élt Japánban. Közülük választottam ki most néhányat – Cukahara Bokuden, a Jagjúk, Jamaoka Tessu stb. – akikről viszonylag jelentős történelmi anyagot találtam, és amennyire csak lehetett, ezek alapján írtam meg életük történetét.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOMJEGYZÉK

Japán elöljáróságai – Előszó
I. Cukahara Bokuden
II. Kamiizumi Nobucuna
III. Jagjú Munejosi
IV. Jagjú Munenori
V. Jagjú Micujosi
VI. Itó Ittószai Kagehisza
VII. Ono Tadaaki
VIII. Az utolsó nagy kardvívók
Utószó: A kard útja a modern világban (John Stevens)
Irodalomjegyzék

Mennyiség

Old Price: 2.250,00 Ft

Price: 1.800,00 Ft

You save: 450,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

MIJAMOTO MUSZASI – A nyughatatlan géniusz – Az öt elem könyve

Szerző: Mijamoto Muszasi – Szugavara Makoto
208 oldal
SMS-kód: MUS

A legendás japán kardvívók között talán Mijamoto Muszasi neve a legismertebb. Népszerűsége nem csak Japánban, de külföldön is töretlen. Ez a rendkívüli képességekkel megáldott szamuráj első – halálos kimenetelű – párbaját tizenhárom éves korában vívta, tizenhat évesen pedig már részt vett a véres szekigaharai csatában. Élete során számtalan párbajt vívott, de nem talált legyőzőre.

Utolsó éveiben írta meg a két kardos vívás és a taktika esszenciájának számító híres művét, “Az öt elem könyvé”-t, amely manapság is széles körű olvasottságnak örvend – nemcsak a harcművészetek iránt érdeklődők körében.
A kötet első részében Muszasi történelmi alakjával, bonyolult és rejtélyes jellemével, szövevényes életútjával ismerkedhetünk meg, a második rész pedig a híres “Gorin no só”-t, a japán eredetiből fordított “Az öt elem könyvé”-t tartalmazza.

Mennyiség

Old Price: 2.400,00 Ft

Price: 1.920,00 Ft

You save: 480,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

JAMAOKA TESSU – A “Kardnélküli Iskola” megalapítójának élete

Szerző: John Stevens
225 oldal, ff képekkel
SMS-kód: TES

Jamaoka Tessu kiemelkedő alakja volt annak a viharos időszaknak, amelyben egy új Japán született. A közéletben Tessu Szaigo Takamorival tárgyalt, és előkészítette a sógunátus utáni békés hatalomváltást. Az Út egyéni követőjeként negyvenöt évesen mély megvilágosodást ért el, és felismerte a kardvívás, a zen és a kalligráfia belső alapelveit. Ettől fogva Tessu olyan volt, mint Mijamoto Muszasi: “…úgy telik az életem, hogy nem egy meghatározott Utat követek”. (Az öt elem könyve)

Tessu is kiemelkedően sokoldalú és termékeny mesterré vált: egyedülálló kardvívó, aki a Kardnélküli Iskolát megalapította; a Tekiszui hagyomány szerinti bölcs és könyörületes zen tanító; páratlan kalligráfus, aki ecsetével fejezte ki az ég és a föld összes tanítását. Még ma is, több mint egy évszázaddal a halála után, ecsettel készült műveiben érzékelhetjük Tessu hihetetlen életerejét. Ha helyesen értelmezzük kalligráfiáit, teljesen szembetűnő az a nagy átváltozás, ami Tessu megvilágosodásával együtt járt és az az egyre mélyülő éleslátás, ami életének utolsó nyolc évében tapasztalható.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó
Bevezetés
A szerző megjegyzése
I. Tessu élete és kora
II. A kardnélküli vívás
III. A nagy megvilágosodás
IV. A felszálló sárkány
V. A három su
VI. Tessu írásai

Mennyiség

Old Price: 2.400,00 Ft

Price: 1.920,00 Ft

You save: 480,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

KIKELET – Huni fáraótól a Szent Koronáig

Szerző: Borbola János
176 oldal
SMS-kód: KIK

A feltámadás,a kikelet egyiptomi hieroglifáit, a keresztény tanok eredetét kutatjuk.
Meglepetésünkre utunk a Szent Korona kupolájához vezetett.
Megkövesedett dogmák, tudományként számon tartott nézetek sorát tettük mérlegre.
Könnyűnek találtattak.
A hieroglifák végül is megszólaltak…
A Szent Korona szimbolikája új titkokat fedett föl…

Kiegészítő leírásRészletek

Kezdetben minden a szokásos mederben folyt, a szakirodalom által mindmáig díszítésnek tartott egyik ősi hieroglifa útját követtük az írás kezdetétől a Ptolemaioszok koráig, ill. a Nílus Deltától Abu Szimbelig. A nem várt méretekre duzzadt ismeretanyag viszont messze túllépte a jelzett hieroglifa értelmi és hangtani megfejtésére irányuló terveinket.

Kiderült, hogy az alapkérdésre adható egyetlen lehetséges válasz csak az ősmagyar nyelven hangzósítva állítja helyre a kép látványa és hangértéke közötti eredendő egységet. Meglepő jelentése további kutatások sorát vonta magával, melynek eredményeként megállapíthattuk, hogy ez a jel a Nílus-parti hitvilág alapelemeit örökíti át a kereszténység tantételeibe. S bár ez az állítás már önmagában is elgondolkodtató, eddig csak az egyiptológia közismert útján haladtunk.

A nem várt fordulatot a Szent Korona aprólékos vizsgálata okozta, nevezetesen ez az ősi hieroglifa – további társai kíséretében – négyezer éves történetének folytatásaként a Szent Korona kupoláján is tömegesen szerepel!

Kutatóutunk innentől kezdve másik síkon folytatódott. Gerincét továbbra is a feltámadás Nílus-parti ősi jelei képezték, másrészt a keresztpántok ún. díszítéseinek tüzetesebb vizsgálata, illetve az apostolképek és oldaldíszeik, valamint a Pantokrátor képek alkotóelemeinek részletekbe menő elemzése további hieroglifák azonosítását eredményezte.

Következésképpen a Szent Korona kupolájának eddig vélt mondanivalója újabb megvilágításba került, s vele számos, mindmáig általánosan elfogadott feltevés dőlt meg.

Gondolataink bemutatását rendre a felismerés kézzel fogható, tehát tárgyi jeleivel, közöttük a több ezer éves hieroglifákkal kísérjük, melyek a feltevések birodalmából visszavezetnek a valóság – gyakran nehezen elfogadható – talajára.

Így nemcsak a feltámadás egyiptomi koronáival ismerkedhetnek meg, hanem folytatásaként bemutatjuk a Szent Korona keresztpántjainak eredeti képrendszerét, az apostolok kezében tartott tárgyak valódi értelmét, a Pantokrátor képeken látható több ezer éves uralkodói jelvényeket és nem utolsó sorban a Szent Korona népeit! A jelzett népek jelképei a Kárpát-medence archeológiai leletei között mindmáig megtalálhatók.

Ezek a tények! Innen nincs visszaút, még akkor sem, ha számos kérdésre ma még nem ismerjük a pontos választ.

Viszont… a már eddig szerzett ismereteink birtokában elmondhatjuk, hogy a Szent Korona a legmagyarabb, legszentebb ereklyénk, mely magyarságát nem a kétes eredet Geobitz-as zománcképnek köszönheti. Korábbi munkáink folytatásaként megállapíthatjuk, hogy nemcsak a Szent Korona abüdoszi szent (alap)mérete, egyiptomi számrendszere, és az ősi mértékegységeket hieroglifákkal a pártára írt zománcképei, hanem a bemutatásra kerül ősi és új-keresztény hit jelképei hordozzák a joggal hozzá fűzött magyar és egyúttal sacra ismertetőjegyeket.”

Borbola János

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó
Bevezetés
A FELTÁMADÁS NÍLUS-PARTI HIEROGLIFÁI
A kikelet jele
Az arató fia
A feltámadás
A Szent Korona keresztpántjainak és fedlemezének hieroglif jelei
Összefoglalás
AZ APOSTOLKÉPEK NYOMÁBAN
Az előzmények
A tények
A Szent Korona apostolképeinek eredeti helyzete
A Szent Korona népei
AZ APOSTOLKÉPEK “DÍSZÍTÉSEINEK” ELEMZÉSE
A kettős körök és madarak
A fogazott rombusz és az oroszlánok
Indák, agancsok
A SZENT KORONA APOSTOLAINAK ÁBRÁZOLÁSA
Az elsődleges jegyek
A könyvek
A harmadik vizsgálat eredménye
Összesítés
A glóriák
Az ún. szakadás
A másod- és harmadlagos jelek
A PANTOKRÁTOR KÉPEK
A KERESZT RÖGZÍTÉSE
ÖSSZEFOGLALÁS
VÉGEZETÜL
Forrásmunkák
Képtár

Mennyiség

Old Price: 3.800,00 Ft

Price: 3.000,00 Ft

You save: 800,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

TÖRTÉNELMI TANULMÁNYOK

Szerző: Padányi Viktor
256 oldal
SMS-kód: TTA

100 éve született Padányi Viktor történész, történetfilozófus, író, a XX. századi nemzeti történetírás egyik legnagyobb, ám méltatlanul elhallgatott alakja. Jelen művében a Tér és történelem, Három tanulmány, Vérbulcsu, Adalékok Szent István élettörténetéhez és két Rákóczi-tanulmány olvasható.

 

Kiegészítő leírásRészletek

Padányi Viktor (1906-1963) történész, történetfilozófus, író, a XX. századi nemzeti történetírás egyik legnagyobb, ám méltatlanul elhallgatott, de el nem feledett alakja volt. Alkotó korszakának legtermékenyebb részét már ausztráliai emigrációban töltötte, ahol igen nehéz körülmények között kutatott és írt. Széles látókörű gondolkodóként nem elégedett meg a történelem lineáris szemléletével, az okok és okozatok látható fonalának leírásával, mert az emberiség történelmét formáló rejtett tényezoket kutatta – és meglepő eredményekre jutott. Műveiben, melyek gyakori kiindulópontja nemzetünk egy-egy kiemelkedő alakja, szintézisre törekedett.

“A ‘történelem’ szó mást jelent, mint a történet. A történet emlékezet, a történelem emlékezés. És mint ilyen – tevékenység. A történelem törekvés arra, hogy a múlt perceptív számontartását apperceptív, tehát szervezett egységgé, értelmes ismeretté emeljük. A történelem eszerint nem csupán kutatás, forráskritika, és nem csupán a felderített anyag interpretálása, hanem szemlélődés is az ismert anyag egésze (vagy egy-egy egység anyagának egésze) felett abban az értelemben, hogy az egész több és más, mint a részek puszta összege. A történelem tehát tevékenység, míg a történet – a szónak most már abban az értelmében, hogy az egy megírt jelentés – eredmény. Eredménye a történelemnek. Illetőleg eredményének kellene lennie.”

A Történelmi tanulmányok 1972-ben jelent meg – San Franciscóban. Jelen kiadás a mű első magyarországi megjelenése(!), annyi különbséggel, hogy a 72-es kiadásban még angolul szereplő két tanulmány itt már magyar fordításban olvasható, kiegészítve egy, a témájában teljesen idevágó harmadikkal. Ezzel az új, bővített kiadással Padányi Viktor előtt tisztelgünk, születésének 100. évfordulója alkalmából.

Tartalomjegyzék:

A Mesterek meghaltak (bevezetés)
Tér és történelem
Három tanulmány:
Hor-aha – harku – horka (Jegyzetek a Ménész kérdésről)
Az etruszk származás újabb megközelítése
A szumir-magyar nyelv lélekazonossága
Vérbulcsu
Adalékok Szent István élettörténetéhez
Rákóczi (1711-1961)
Rákóczi, az író

Mennyiség

Old Price: 3.500,00 Ft

Price: 2.800,00 Ft

You save: 700,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

SZÉCHENYI KULTÚRÁJA

Szerző: Padányi Viktor
236 oldal
SMS-kód: SZK

“Padányi Viktor könyve az ifjú Széchenyi Istvánról szól. Arról szól, hogy a sikertelen, előléptetése érdekében hiába fáradozó gróf huszárkapitány Széchenyi István miképpen válik egyetlen évtized alatt a korszak Magyarországának, sőt a korszak Közép-Európájának (azaz az egész Habsburg Birodalomnak), sőt a korszak egész Európájának legjelentősebb gondolkodójává és politikusává.
Padányi e könyvében a nagy gondolkodó és nagy államférfiú Széchenyit már nem mutatja be, ő ez alkalommal csak azzal foglalkozik, mi a rejtélye a nagy átváltozásnak.
De a nagy átváltozás éppen a rejtélyek rejtélye.
Azt hihetnénk, Széchenyi rendkívüli naplójegyzetei segítenek a kutatónak a rejtélyek rejtélyét megfejteni. Segítenek is, persze… Ha a kutató a naplóolvasásnak akkora mestere, mint Padányi. Mert Széchenyi ifjúkori naplójegyzetei bizony jól megtréfálhatják a gyanútlan és hiszékeny, azaz alkalmatlan kutatót.”

Kocsis István

Kiegészítő leírásRészletek

Padányi Viktor (1906-1963) történész, történetfilozófus, író, a XX. századi nemzeti történetírás egyik legnagyobb, ám méltatlanul elhallgatott, de el nem feledett alakja volt. Alkotó korszakának legtermékenyebb részét már ausztráliai emigrációban töltötte, ahol igen nehéz körülmények között kutatott és írt. Széles látókörű gondolkodóként nem elégedett meg a történelem lineáris szemléletével, az okok és okozatok látható fonalának leírásával, mert az emberiség történelmét formáló rejtett tényezőket kutatta – és meglepő eredményekre jutott. Műveiben, melyek gyakori kiindulópontja nemzetünk egy-egy kiemelkedő alakja, szintézisre törekedett.

Padányi Széchenyi monográfiája eredetileg 1943-ban jelent meg, a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem gondozásában. Mára már szinte hozzáférhetetlenné vált – jelen kiadással Padányi Viktor előtt tisztelgünk, születésének 100. évfordulója alkalmából.

Tartalomjegyzék:
Bevezető szavak Padányi Viktor Széchenyi kultúrája c. könyvéhez (Kocsis István)
A szerző előszava
Bevezetés
I. A szülői ház
II. A gyermek és az ifjú
III. Egy autodidakta katona
IV. A nagy metamorfózis
V. Sturm und Drang
VI. Széchenyi kultúrája
Források és irodalom

Mennyiség

Old Price: 2.500,00 Ft

Price: 2.000,00 Ft

You save: 500,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

HUNOK A KAUKÁZUSBAN – A kaukázusi kereszténység

Szerző: Mübariz Helilov – Nyitray Szabolcs
160 oldal
SMS-kód: KHU

Idehaza csak rendkívül felületesen vagy még névről sem ismert kaukázusi források bizonyítják a hunok és az ottani kereszténység történelmi kapcsolatát. Sokan a belénk ültetett előítéleteknél fogva eleve úgy teszik fel magukban a kérdést, hogy miféle kötődése lehetne a hunoknak a kereszténységhez, mikor Atilla és népe köztudottan “pogány” volt…
Ez azonban csak az érem egyik oldala, mert a hunok története Atilla nagykirály 453-ban bekövetkezett halála után is folytatódik és még évszázadokig nyomon követhető – csak egy másik színtéren, a néhai birodalom keleti felében, méghozzá az európai hunok igazi központjában, a Kaukázusban.

Kiegészítő leírásRészletek

Történelmük ezen idehaza szinte teljesen ismeretlen szakaszában hiteles helyi források és azokkal egybecsengõ modern régészeti adatok bizonyítják, hogy a kaukázusi hunok tetemes része a 6. és 7. század folyamán Jézus követõjévé vált. És hogy milyen kapcsolatunk van nekünk, magyaroknak ezzel a jelentõs részben kereszténnyé lett, de a finnugrista akadémikusaink által eltûntnek nyilvánított kaukázusi hun és szabír népességgel, azt a legújabb bizonyítékok egész láncolata világítja meg ebben a könyvben.

Mübariz Helilov régész és történész, az Azerbajdzsán Nemzeti Tudományos Akadémia Néprajzi és Régészeti Osztályának kutatója és magyar munkatársa, a Miskolci Egyetemen végzett történész Nyitray Szabolcs ez alkalommal is olyan mûvel jelentkeztek, ami idõvel megkerülhetetlenné válik a mindenkori magyar és nemzetközi történettudomány számára. Elõzõ, mérföldkõnek számító Õsmagyarok Azerbajdzsánban c. könyvükhöz hasonlóan ezúttal is olyan általuk feltárt tényadatok tucatjával egészítik ki az õstörténeti ismeretünket, amik jelentõségüknél fogva gyökerestül forgatják ki a magyar történelem táptalajából a már amúgy is „elkorhadt finnugor családfát”.

Mennyiség

Old Price: 2.300,00 Ft

Price: 1.840,00 Ft

You save: 460,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AZ ÚT KÉZIKÖNYVE – Uesiba Morihei tanításai a Harci Út követőinek

Szerző: Uesiba Morihei
128 oldal
SMS-kód: UTK

Uesiba mester, az Aikido megalapítója a XX. sz. legnagyobb harcmûvésze és egyben karizmatikus szellemi vezetõ volt. Életét az Aikidonak, az igazi budo megtestesítõjének szentelte, ami magában foglalta a régi japán hagyományok (sintó, singon buddhizmus) tanulmányozását is.

Ez a kötet verseit (dókák), tanításait tartalmazza, melyek minden – szellemi alapokon nyugvó – harcművészeteti ág gyakorlójának, tanulmányozójának hasznos Út-mutatóul szolgálnak.
A reprezentatív kiállítású könyv művészi értékét a tartalommal összhangban lévõ kalligráfiák növelik, melyek Uesiba Morihei, Uesiba Kissómaru, Szaotome Micugi és Szengai alkotásai.

Kiegészítő leírásRészletek

Részlet a műből:

Az Aikido veled kezdődik. Magad jobbításán és az Aikidoban kijelölt feladatodon munkálkodj. Mindenkiben él a szellem, ami csiszolásra vár, mindenkinek van teste, melyet edzhet valahogy, mindenki előtt áll út, amelyet követhet. Azért vagy itt, hogy felismerd a benned lakozó istenséget, és élj a megvilágosodás veledszületett képességével. Valósítsd meg életedben a békét, majd alkalmazd a Művészetet mindenre, amivel találkozol.

Minden, legyen az anyagi vagy szellemi, ugyanabból a forrásból származik, és úgy kapcsolódik egymáshoz, mintha egyetlen család lenne. Múlt, jelen, jövő: az kiben mind benne van. A világegyetem egyetlen forrásból keletkezett, és fejlődött ki, és a mi fejlődésünket is az egység és a harmónia ideális folyamatai alakították.

Az Aiki Útja mérhetetlen, visszatükrözi a rejtett és a megnyilvánult világ hatalmas tervét. A harcos az istenség élő oltára, aki ezt a nagy célt szolgálja.

A Harcos Útja szavakkal vagy betűkkel leírhatatlan. Ragadd meg lényegét, és apránként valósítsd meg!

Minden nap tiszta szívből eddz, technikádat csiszold! Az Eggyel győzd le a sokaságot! Ez a Harcosok tana.

Az Aikido mindennapos gyakorlása lehetővé teszi, hogy belső istenséged egyre fényesebben ragyogjon. Ne törődj mások jó és rossz tulajdonságaival. Ne légy számító, és ne viselkedj természetellenesen. Elmédet nyugtasd az Aikidon, és ne kritizálj más tanítókat vagy hagyományokat. Az Aikido sohasem tart vissza, sohasem korlátoz vagy ver bilincsbe semmit. Mindent felölel és megtisztít.

Tartsd a kezedet, a lábadat és a csípődet egyenesen és a központban – ez a jó technika kulcsa. Ha megvan a központod, szabadon tudsz mozogni. Fizikai központod a harád; ha elmédet is ide összpontosítod, biztos lehetsz a győzelemben.

Az ég és a föld isteni szépségéről regél az egész világ! Minden teremtmény egyetlen család tagja.

Mennyiség

Old Price: 1.750,00 Ft

Price: 1.400,00 Ft

You save: 350,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

MISIMA JUKIO ÉLETE ÉS HALÁLA

Szerző: Henry Scott Stokes
336 oldal
SMS-kód: MJE

1970. november 25-én Misima Jukio, az egyik legtehetségesebbnek tartott modern japán író magánhadserege négy katonájával túszul ejtette a Dzsieitai (Japán Honvédelmi Erők) hadseregtábornokát, majd az összehívatott katonákat felkelésre, a császári hatalom visszaállítására buzdította. Sikertelen kísérlete után legközelebbi tanítványával együtt szeppukut (rituális hasfelmetszés) követett el.

Halála – és annak nem mindennapos módja – sokakat megdöbbentett, holott műveiben már a kezdetektől fogva számos jel utalt életének tragikus végére. Misima tudatosan készült a halálra; annak “főpróbája” egyik kései novellája, a Hazafiság, melyet meg is filmesített, és a becsületét szeppukuval tisztázó hadnagy főszerepét is ő alakította.
Henry Scott Stokes, aki Misima barátjának számított, alapos és fordulatos életrajzi művében végigköveti az író ellentmondásokkal teli életének főbb állomásait, irodalmi pályafutásának meghatározó korszakait – miközben részeket közöl legjelentősebb műveiből és azok fogadtatásáról – és azokat a szellemi-ideológiai irányzatokat, amelyek komoly hatást gyakoroltak Misima világnézetére. A könyv lapjain megelevenedik a második világháború előtti és utáni – a konzervatív, fegyverkező és optimista majd az amerikai megszállást követően társadalmi változásoktól forrongó és a demokurasi útjára lépő modern – Japán irodalmi- és közélete, politikai áramlatai és értékrendje.

Kiegészítő leírásRészletek

“Olyan tehetségű író, mint Misima, minden két-háromszáz évben csak egy születik.” Kavabata Jaszunari, Nobel-díjas író, Misima pártfogója

Misima Jukio (1925-1970) a modern japán irodalom kiemelkedő tehetsége, író, drámaíró, filmszínész, harcművész és politikai kommentátor. Hiraoka Kimitake néven született egy felső-középosztálybeli családban. A második világháború után elvégezte a Tokiói Egyetem jogi karát, és egy rövid ideig a Pénzügyminisztériumban dolgozott. Írói pályafutását az 1949-ben megjelent önéletrajzi műve, az Egy maszk vallomása alapozta meg. Alkotókorszakaiban a legjelentősebb fordulatot az 1960-as zavargások hozták. Érdeklődése a régi japán hagyományok és a császárság intézménye felé fordult. 1967-ben létrehozta a Tatenokait (‘A Pajzs Társasága’), saját gárdáját. Innentől tudatosan készült arra, hogy tragikus halálával felrázza a japán társadalmat és felébressze a régi harci szellemet.

Életműve több mint száz regényt, drámát, novellát tartalmaz. Legkiemelkedőbb alkotásai a Hullámok sűrűjében (1954), Az Aranytemplom (1956) és a négykötetes A termékenység tengere (1968-70).

Henry Scott Stokes neves újságíró, a The New York Times és a The London Times munkatársa. Kommentátorként hosszú időt töltött Japánban; jelenleg Tokióban él.

Mennyiség

Old Price: 2.190,00 Ft

Price: 1.750,00 Ft

You save: 440,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A SZOGA-FIVÉREK KRÓNIKÁJA – Szoga monogatari

366 oldal
SMS-kód: SZO

“A Szoga fivérek krónikája” egy eredeti japán forrás (monogatari), a japán háborús történetek egyik kiemelkedő és igen népszerű darabja, amely a XII. sz-ban, egy véres polgárháborút követő időszak után, a sógunátus kialakulásának idejében játszódik. A cselekmény egy családi viszály során kirobbanó gyilkosságról és annak megbosszulásáról szól. A művet számos helyen konfucianista és buddhista példázatok és az akkoriban közismert kínai történetek tarkítják.

A Szoga monogatarit, bár századokkal hamarabb keletkezett, és számos nó és kabuki darab feldolgozta, csak a XVII. sz-ban jegyezték le. Az izgalmas mű egyben igazi történelmi tabló is, amely bepillantást nyújt a kora középkor harcos osztályának, a szamurájoknak a világába és mindennapjaikat meghatározó értékrendjébe.

Kiegészítő leírásRészletek

A Szoga fivérek krónikája (Szoga monogatari) a japán háborús történetek hagyatékából származó, rendkívül népszerű történelmi elbeszélés, amelyet a XVII. század elején jegyeztek le. Az elbeszélő célja az, hogy bemutassa a Szoga testvérek egész életen át tartó törekvését: apjuk halálának megbosszulását. Maga a cselekmény – mely legendákban, konfucianista és buddhista példázatokban, néphiedelmekben és kitalált részekben is bővelkedik – a XII. század második felében, egy véres polgárháborút követő békés időszakban játszódik. A testvérek bosszújának hátterében a családi birtok öröklése kapcsán kialakuló viszály áll, mely végül apjuk meggyilkolásához vezet.

A történet átfogó képet ad a harcosok társadalmi osztályáról, részletes betekintést nyújtva a szamurájok szokásaiba, eszményeibe és mindennapi létüket meghatározó értékrendjükbe: a Busidóba.

Mennyiség

Old Price: 2.990,00 Ft

Price: 2.390,00 Ft

You save: 600,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A HUNOK INDIÁBAN – A heftaliták története

Szerző: Aradi Éva
215 oldal
SMS-kód: HEF

A hunok történetét sokszor, sokan és sokféleképpen megírták már – egyről azonban valamennyi megfeledkezett: a fehér hunokról, (szanszkritul: heftalitákról), akik a történelemformáló népvándorlás során leszakadtak a nyugat felé tartó hun tömegekről.

Elváltak Közép-Ázsiában a testvéreiktől, s előbb délre, majd délnyugatra tartottak, később nagy ívben kanyarodtak az indiai szubkontinens északnyugati területeire, hogy ott évszázadnyi időre teremtsék meg államukat. Történelmük ismerete nélkül nem teljes a nyugati világban – s kiváltképpen Magyarországon – az egykor rettegett keleti lovasnéppel, a hunokkal foglalkozó egyetlen mű sem.

Kiegészítő leírásRészletek

Aradi Éva indológus hosszú évek kutatómunkáján alapuló könyve most ezt a régi tudományos adósságot kívánja bepótolni, s mindannyiunk szakmai gazdagodására összefoglalja mindazt, amit a heftalitákról tudni kell és tudni érdemes.

Mennyiség

Old Price: 2.250,00 Ft

Price: 1.800,00 Ft

You save: 450,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A SZKÍTA NÉPEK HITVILÁGA – Közép-Ázsiától a Kárpát-medencéig

Szerző: Marácz László – Obrusánszky Borbála (szerk.)
400 oldal
SMS-kód: SZH

Az elmúlt évtizedben a világ számos kutatóhelyén, elsősorban a tőlünk keletre lévő országokban végre kezd kialakulni egy pozitív szkíta kép, ahol a híres harcosokat már nem vad barbároknak tartják, hanem fejlett ókori népnek, akik önálló műveltséget teremtettek az eurázsiai kontinensen. Éppen ezért nekünk, a szkíták utódainak, nagyon fontos, hogy a korabeli történeti források ismeretében reális, bizonyítékokkal alátámasztható szkíta képet alkossunk meg, melynek egyik eleme az ősi vallás és hitvilág bemutatása.

Kiegészítő leírásRészletek

A szkíták már nagyon korán, a Kr. u. I. századtól megismerkedtek a kereszténységgel, és feltehetően sokan meg is keresztelkedtek közülük. Az első keresztény egyetemes zsinaton már püspökkel képviseltették magukat. A szkíta és hun ősökkel büszkélkedő magyarság is találkozott a kereszténységgel, mielőtt Európa szívében, a Kárpát-medencében letelepedett volna.

A kötet szerzői alapos kutatások alapján azt mutatják be, hogy a sztyeppei lovas népeknek, a szkítáknak és utódaiknak fejlett erkölcsi-vallási rendszerük volt, melyet az antik görög szerzők is nagyra becsültek, még azt is elismerték, hogy a szkíták erkölcsiségben és törvénykezésben felettük álltak.

TARTALOM

Daczó Arpád: Őstörténetünk hatalmas felkiáltójele: a Babba név (Előszó helyett)

A SZKÍTA NÉPEK ÉS A NYUGATI KERESZTÉNYSÉG
Marácz László: A lovasnépek vallása: előítéletek, közhelyek, ideológia
Pásztori-Kupán István: A szkíták bibliai értékelése

ERKÖCSI-SZELLEMI MŰVELTSÉGÜNK EURÁZSIÁBAN
Winkler Gusztáv: A kereszténység elterjedése a sztyeppén
Aradi Eva: Szakák és indoszkíták
Csornai Katalin: Mani tanításai Belső-Ázsiában
Horváth Izabella: Kőrösi Csoma Sándor: a tudósok, a történészek és a kutatók erkölcsi példaképe
Z. Tóth Csaba: A sztyeppei népek és a kereszténység
Obrusánszky Borbála: A keleti kereszténység a szkíta-hun népeknél
Tjalling Halbertsma: A belső-mongóliai nesztoriánus síremlékek jellegzetességei
Oszman Karataj: Magyarok vagy „hungarok”: a nép eredetének kutatása
Czeglédi Katalin: A szkíta-hun-avar-magyar folytonosság nyelvi háttere
Du Yaxiong: Milyen lehetett a hun zene?
Csajághy György: A “Lehel-kürt” problematikájának néhány kérdéséről

ERKÖLCSI-SZELLEMI MŰVELTSÉGÜNK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
MAGYAR
Ferenczi Enikő: A „szkíta” népnév és a „jótörvényű” jelző lényegi összefüggése
Csomor Lajos: Szent István öröksége: a hun-magyar Szűz Mária-tisztelet és a Szent Korona
Bérczi Szaniszló: A honfoglalás kori magyar díszítő művészet gyökereinek nyomozása
Legenyei-Bodnár Gábor: Táltoshagyomány a Szent László-legenda falképfestményein
SZÉKELY
Puskás-Kolozsvári Frederic: A székelyek eredetéről és ősi hitvilágáról
Szöllősy Kálmán: A székelyek kereszténysége és bejövetelük időpontja
Szekeres István: A székely és ótörök írás kutatása Magyarországon
Tóth Gyula: A székelydályai rovásírás megfejtési kísérlete

Mennyiség

Old Price: 3.990,00 Ft

Price: 3.190,00 Ft

You save: 800,00 Ft

Akció

SZAMURÁJ CSATAZÁSZLÓ – Furin kazan

Szerző: Inoue Jaszusi
218 oldal, ff képekkel
SMS-kód: FUR

Történelmi regény Japán “Élő Nemzeti Kincsének” tollából.

Japán háborús időszakában (1467–1573) a földesurak a hatalmat jelentő földbirtokokért harcoltak a darabjaira szakadt országban. Takeda Singen, a büszke és magabiztos hadúr ki szeretné terjeszteni birtokait a környező földekre is. Amikor háborús stratégának felfogadja szolgálatába a törekvő és rejtélyes Jamamoto Kanszukét, a mester nélküli, ismeretlen múltú szamurájt, merész és ravasz társra lel. Kanszuke diplomáciai tehetsége és hadászati stratégiája, számos véres csatán keresztül, hatalmas sikereket hoz a Singen klánnak.

Kiegészítő leírásRészletek

Takeda Singen csatazászlaját a “furin kazan” négy karaktere díszíti, mely Singen félelmetes harcmodorára utal:

Légy olyan sebes, mint a szél! Légy olyan csöndes, mint a fa! Támadj olyan ádázul, mint a tűz! Légy olyan nyugodt, mint a hegy!

Singent és Kanszukét a sors Juu hercegnőhöz vezeti. Kanszuke egy kastély elfoglalása közben fedezi fel a romok között; a nő éppen öngyilkosságra készül. Kanszukét bűvöletbe ejti a hercegnő szépsége, meggyőzi, hogy maradjon életben és folytassa családja vérvonalát.
Singen, Kanszuke és Juu hercegnő egymásnak ellentmondó törekvései állnak ennek az összetett és drámai történelmi regénynek a középpontjában.

Inoue Jaszusi (1907-1991) az egyik legnépszerűbb modern regényíróként ismert Japánban, akit az “Élő Nemzeti Kincs” címmel is kitüntettek. Emellett minden jelentősebb japán irodalmi díjat megkapott.

Mennyiség

Old Price: 2.400,00 Ft

Price: 1.920,00 Ft

You save: 480,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AIKIDO ÉS A TERMÉSZET HARMÓNIÁJA

Szerző: Szaotome Micugi
280 oldal
SMS-kód: ATH

Több évtizedes folyamatos edzés és tanítás eredménye ez a könyv, amelyben a szerző egy igazi “beavatott” szemszögéből mutatja be az Aikidót, a XX. sz. igazi budóját. Olyan összetett harcművészet, életforma és filozófia képe bontakozik ki az olvasó szeme előtt, melynek elvei nemcsak az edzőtermekben, hanem a természet törvényeiben, a modern tudományokban, az ősi japán bölcseletben és a történelmi példákban is fellelhető.

SZAOTOME MICUGI Aikido-mester tizenöt éven keresztül volt közvetlen tanítványa (ucsi-desije) a nagy harcművésznek, Uesiba Morihei nagymesternek, az Aikido alapítójának. Ezalatt az intenzív, kemény edzésekkel és sok lemondással járó időszak alatt teljesen átitatta az Aikido technikai virtuozitása és mély szellemisége, mely a sintó és a szamuráj tradíciókon alapul.

“Az Aikido nem sport, hanem egy tan, egy nevelési folyamat az elme, a test és a szellem edzésére. A fizikai technika nem az igazi cél, hanem a személyiségfejlesztés és szellemi növekedés eszköze.”

Mennyiség

Old Price: 3.250,00 Ft

Price: 2.600,00 Ft

You save: 650,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

SZAMURÁJOK – Japán harcos osztályának gyökerei és vallási háttere

Szerző: Catharina Blomberg
269 oldal
SMS-kód: SZA

A szamurájok osztálya, Japán harcos nemessége – melynek tagjait helyesebb businak, ‘lovagnak’ hívni – hét évszázadon keresztül a japán történelem legmeghatározóbb tényezőjének számított. Vajon miben rejlett ezeknek a félelmetes, halálmegvető bátorsággal bíró harcosoknak az ereje és hatalma?

Blomberg alapos kutatáson nyugvó műve a busik szemszögéből kíséri végig Japán történelmét a kezdetektől egészen a XX. század elejéig. Következtetéseit a japán eszmetörténet legfontosabb forrásaival támasztja alá. Részleteket közöl a Heike monogatariból, “Az öt gyűrű könyvé”-ből, a Hagakuréból – hogy csak a legismertebbeket említsük.

Ez a monográfia több, mint egy történelemkönyv. Az események tényszerű közlése mellett azok eredetét: filozófiai és vallási (sintó, buddhista, konfucianus) okait vizsgálja, miközben a köztudatban sokszor felületesen ismert és félreértett etikai alapelveket, szokásokat vizsgál meg – mint pl. a hűség, a kötelesség, a szeppuku, a harcos erkölcs és ideál -, melyek a Busidón, a szamurájok íratlan etikai kódexén alapultak.

A japán történelem és kultúra megismerése és mély megértése lehetetlen a szamuráj-szellemiség tanulmányozása nélkül. Ehhez nyújt segítséget C. Blomberg átfogó és érdekfeszítő műve.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOMJEGYZÉK

Köszönetnyilvánítás – Bevezetés
I. fejezet: A harcos nemesség kialakulása
II. fejezet: A busik kapcsolata a a hagyományos vallásokkal
III. fejezet: Kötelesség, előjogok és hűség – vallási és gyakorlati okok
Kardok és kardvívó technikák – Szeppuku, dzsunsi és lefejezés – Hűség, eskük és busi szervezetek
IV. fejezet: Busidó – a lovagiasság eszménye
A lovagság korai megjelenései és törvényi szabályozása – A harcosok erkölcse Keleten és Nyugaton – A korai konfuciánus hatás – A Tokugava bakufu és a Busidó törvényi szabályozása – Az akói incidens – A Tokugava-béke és a Nyugat betörése V. fejezet: A busik hatása a kultúrára és művészetekre
Jegyzetek – Irodalomjegyzék – Név- és tárgymutató

Mennyiség

Old Price: 2.400,00 Ft

Price: 1.920,00 Ft

You save: 480,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AZ AIKIDO ESSZENCIÁJA – Uesiba Morihei szellemi tanításai

Szerző: Uesiba Morihei – John Stevens
200 oldal, ff képekkel
SMS-kód: AES

“Az Aikido esszenciája” behatóan tárja az olvasó elé azt az összetett filozófiát és életbölcseletet, amely a harci technikákkal kiegészülve együtt foglalja magában Uesiba mester Aikidóját. Külön fejezetben találhatók az Ösvény dalai – hagyományos versformában megírt szellemi tanítások – és azok a kalligráfiák, amelyek a mély gondolatok és ideák elmaradhatatlan, művészi kifejezései. A könyvben természetesen helyet kaptak az Alapítóról készült archív képek is, amelyek a mestert mutatják a rituálék és technikák bemutatása közben.

Kiegészítő leírásRészletek

“Az Aikidóban nincsenek rögzített formák – az Aikido a szellem tanulmányozása.”

UESIBA MORIHEI nagymester (O-Szenszei) – akitől a fenti idézet származik -, az Aikido alapítója, 1883-ban született egy kis japán faluban. Már fiatal korában számos harcművészet – klasszikus dzsúdó, kard és lándzsavívás, Daito-rjú dzsúdzsucu – végbizonyítványnyal rendelkező mestere lett. Érdeklődése a harcművészetek mellett “az Ösvény másik pillérére”, a keleti vallásokra, filozófiákra és az ezekhez kapcsolódó misztikára is kiterjedt. Behatóan tanulmányozta az ősi japán forrásokat – a Kodzsikit és a Nihon sokit -, majd később egy ezoterikus sinto szekta, az Ómoto-kjó lelkes tagja lett. E vallás alapítójával kalandos, de sikertelen utazást tett Mongóliába, hogy megalapítsák a “Béke Királyságát”. Uesiba mester budóban szerzett hatalmas tapasztalata, vallásos-misztikus keresése, az emberek, és minden élő iránti szeretete érlelte ki az Aikidót, azt a harcművészetet és szellemi Utat, amely a természet törvényszerűségein és a világ egységes szemléletén alapul. A második világháború után létrehozta az Aikikai Alapítványt, hogy segítségével terjessze el az Aikidót az egész világban. 1969-ben halt meg. Emlékére minden évben szertartást rendeznek az ivamai Aiki-szentélyben.

JOHN STEVENS, a könyv összeállítója, Uesiba mester tanításainak értelmezője a buddhista tanok professzora és egyben Aikido-instruktor Szendaiban, Japánban. Számos Aikidóval, harcművészetekkel és buddhizmussal fogalkozó – eddig még magyar nyelven kiadatlan – könyv szerzője.

Mennyiség

Old Price: 3.250,00 Ft

Price: 2.600,00 Ft

You save: 650,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

BEVEZETÉS A HAGAKURE SZELLEMISÉGÉBE – Misima Jukio a Szamurájok Kódexének mai értelméről

Szerző: Misima Jukió
112 oldal
SMS-kód: HNY

Mint a legtöbb erkölcsfilozófiai írás, a Hagakure, A szamurájok kódexe is időtlen. Tanítása bármely kor emberéhez megtalálja az utat. Mai, hanyatló világunkban, amikor már nem a kard kemény, de igazságos és egyértelmű törvénye él, más formában jelentkezik.
Misima Jukio, Japán egyik legnagyobb írója – az utolsó japán, aki szeppukuval vetett véget életének – „az egyetlen könyvnek” tartotta a Hagakurét, amely „szabadságra és szenvedélyre” tanít. Misima ebben a művében – többek között – részletesen elemzi a Hagakure negyvennyolc létfontosságú alapelvét.

Kiegészítő leírásRészletek

„A háború alatt a Hagakure olyan volt, mint a nappali égbolton fényesen ragyogó tárgy, ám igazi fényét éppen koromsötétben sugározza. [...] Ezt a könyvet más, háború alatt íródott művekhez hasonlóan gyűlöletes, rossz, gonosz könyvnek kezdték tartani, amely annyira mocskos, hogy ki kell törölni az emberiség emlékezetéből, szorosan becsomagolni és a szemétdombra hajítani. Így a Hagakure, korunk sötétségében, először kezdte igaz fényét sugározni.”

Mennyiség

Old Price: 2.000,00 Ft

Price: 1.600,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A DUNHUANGI SZIKLATEMPLOM MANICHEUS KÉZIRATTEKERCSEI

Szerző: Csornai Katalin
164 oldal
SMS-kód: MAN

A manicheizmus egykoron a legnagyobb világvallás volt, amely Perzsiából kiindulva bejárta Európa és Ázsia majd minden országát, sőt Afrika legtekintélyesebb birodalmát, Egyiptomot is. Egyes vélemények szerint a honfoglalás előtti magyarság szintén a manicheus kereszténységet gyakorolta.

Ennek ellenére ma alig tudunk róla valamit. Azok között, akik valamilyen szinten mégis ismerik, megítélése igen ellentmondásos, mintha valamiféle sorsszerűség volna abban, amiként ma is akadnak heves ellenzői, akik egyenesen kártékonynak, már-már sátáninak kiáltják ki, és akadnak – kevesen bár, de mindinkább növekvő számban – akik teljes odaadással, már-már vakbuzgó hittel vetik bele magukat a manicheizmus újjáélesztett változatának ébredező hitéletébe.

Kiegészítő leírásRészletek

Könyvünk pusztán arra vállalkozik, hogy a napjainkig fellelt, 8-9. századból származó kínai nyelvű manicheus szentiratokat szöveghű fordításban az olvasó elé tárja. Elsőként nyújt módot arra, hogy eredetiből közvetlenül magyarra átültetve tanulmányozzuk a fény vallását.

Csornai Katalin a Tan Kapuja Buddhista Főiskola kínai szakirányán végzett 1999-ben. A manicheizmus szövegemlékei mellett az ázsiai hunok történetét kutatja. A Forrás 2004. novemberi számában publikált egy hosszabb cikket a manicheizmusról. Az ázsiai hunok témakörében 2007-ben jelentette meg egy négykötetesre tervezett munka első kötetét, Négy égtájon barbár csillag ragyog címmel, mely a Qin- és Han-kori kínai krónikák hunokról szóló feljegyzéseinek fordítását tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető

I. rész: ISMERTETŐ
A felszínre került manicheus szentiratok
Mani élete, egyháza
A manicheus eszmerendszer
A manicheizmus története Kínában
A manicheizmus formálódása Kínában
Bevezető a fordításhoz

II. rész: A FORDÍTÁS
I. Mani, a Fény Buddhája s az ő tanítása. Summázat egy tekercsben
II. Egy perzsa vallás töredékesen fennmaradt szentkönyve
III. Mani tanítását lezáró dicséretek

Felhasznált irodalom
Függelék
Az eredeti kínai források
Képtár

Mennyiség

Old Price: 2.000,00 Ft

Price: 1.600,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

ŐSMAGYAROK AZERBAJDZSÁNBAN

Szerző: Mübariz Helilov – Nyitray Szabolcs
230 oldal
SMS-kód: AZR

Az azeri akadémikus és magyar kutatótársa, aki több mint 3 évet töltött Azerbajdzsánban, egy történelmi jelentőségű felfedezést tett: ez maga a “hiányzó láncszem” őstörténetünkben.

Mi történt a “szavárd-magyarokkal” a XIII-XIV sz-tól? Hogyan kerültek magyarok már 750-ben Azerbajdzsánba? Mit rejt az ősi derbenti forrás, a Derbendnáme? Van-e kapcsolat Dagesztánban a hunok és a magyarok között?

Ezekre az alapvető kérdésekre keresi és adja meg a választ a két történész kutató, miközben számos FF képpel és 16 színes oldalon mutatja be Azerbajdzsán kultúráját, középkori városait, régészeti leleteit és antropológiáját.

A hiteles magyar őstörténet iránt érdeklődők számos tudományos újdonságot találnak ebben az átfogó műben.

Kiegészítő leírásRészletek

A magyar történészek elõtt is ismert és elfogadott, hogy a 950-es években Bíborbanszületett Konsztantinosz által leírt Perzsia vidékére szakadt „sza­várd-magyarok” azonosak a 750-es években a mai Azerbajdzsán területén hirtelen felbukkanó ’szevordi’ népcsoporttal. Ezt a szevordi népcsoportot gyakorlatilag az összes szaktörténész a Levédiából (!?) Perzsiába (Dél-Kau­ká­zusba) költözött szavárd-magyarokkal azonosítja – ezt minden akadé­mi­ai térképen így jelölik. Mindenki meg van róla gyõ­zõdve, hogy az ottani ma­gyarok a XIII. esetleg a XIV. században nyom­talanul beolvadtak az azer­baj­dzsáni népességbe. Pedig nem így van! Lé­tük még a XX. században is fellelhetõ – csak a II. világháborús né­met- és magyar-ellenes szovjet politika miatt törölték a ‘madzsar’ (ma­gyar) elõ­tagot a falu nevébõl…

Egyetlen történész sem értette, hogy Levédiából hogyan kerülhettek magyarok Azerbajdzsánba már 750-ben, mikor a besenyõk csak 894-ben lépték át elõször a Volga vonalát… Így aztán “mérvadó” akadémikusaink futó­szalagon gyártották az elméleteket, hogy letolják 750-re a magyarok Perzsiába költözését. Ám mindegyikõjüknek beletört a bicskája, mert min­den­­áron észak-keleten, Baskíria irányában keresték a megoldást – ahol nem is találhattak semmit. Erre a hihetetlen ellentmondásra a mai napig nem született elfogadható magyarázat, Németh Gyula jó­vol­tá­ból…

Létezik ugyanis egy teljesen hiteles, õsi derbenti forrás, a Derbend­náme, ami leírja, hogy a VI. században Hoszrau Anósírván szaszanida nagy­­­király Dagesztán területén felépítteti ’Kicsi (!!!) Madzsar’ és ’Ulu Ma­d­zsar’ vá­ro­sokat, amik önálló uralkodókkal rendelkeztek, és a Per­zsa Birodalom va­zallusai voltak. Azt a közismert tényt senki sem vitat­ja, hogy ugyanebben az idõben, pontosan ugyanitt, az Északkelet-Kau­ká­zus­­ban létezett egy hun királyság.

Mit bizonyít ez? Azt, hogy mi, magyarok tényleg hunok vagyunk!

Ezt a történelmi jelentõségû, tudományosan minden oldalról tény­sze­­­­rû­en alátámasztott felfedezést, a finnugor légvárat azonnal romba döntõ “hi­ányzó láncszemet” teszi most közzé Mübariz Helilov azer­baj­­dzsá­ni akadémikus és magyar mun­katársa, a több mint három évet Azer­­baj­dzsánban kutató történész, Nyit­ray Szabolcs, miközben rö­vi­den meg­is­mer­tetik az olvasót a kaukázusi rokon nép történetével és kul­­túrájával is.

Tartalom

A DERBENDNÁME ÉS AZ UTI TARTOMÁNYBA TELEPÜLT SZAVÁRD-MAGYAROK FELFEDÉSÉRÕL
Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar a Derbendnáméban
Azonos-e Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar Kummadzsar (al-Madzsar) várossal?
Az a bizonyos rejtélyes pápai bulla az ázsiai magyarokról
Összegzés a madzsar városokról
Hiteles történelmi párhuzamok a Derbendnáméban valamint egyéb történelmi analógiák Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar valóságáról
Végkövetkeztetés a három Madzsar városra vonatkozólag
A „szavárd-magyarok”
Madzsar Garaolan és Garaolan
Összefüggések Kicsi Madzsar és Ulu Madzsar valamint a kettészakadt õsmagyarok között

NYELVÉSZETI ÉS ANTROPOLÓGIAI ADALÉKOK A MEGLÉVÕ ALAPVETÕ ELLENTMONDÁSOKKAL
Önmagukért beszélõ szócikkek és nyelvtani „rokonítások”
A finnugorizmus kiteljesedésének okai, valamint az emberi értetlenség és böszmeség csúcsa Honti László és Engel Pál személyében
Miért mond ellent minden tudományág egységesen a finnugor-magyar rokonság tanának?
A magyarok szkíta és lényegi türk voltának helyes értelmezése a történelmi analógiák és „segédtudományok” megvilágításában

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK SZEMÉLYES TAPASZTALATOKKAL AZERBAJDZSÁNRÓL ÉS A TÉRSÉGRÕL

VISSZATÉRÉS A DAGESZTÁNI ÕSMAGYAROK KETTÉSZAKADÁSÁHOZ
Bolgár-magyar együttélés
Tárgyi bizonyítékok

ZÁRSZÓ

Mennyiség

Old Price: 2.750,00 Ft

Price: 2.200,00 Ft

You save: 550,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

EMLÉKEK A NAGYMESTERRŐL – Tanítványok visszaemlékezései Uesiba Moriheiről, az Aikido alapítójáról

Szerző: Susan Perry
168 oldal
SMS-kód: EAN

Milyen is volt ez a rendkívüli képességekkel megáldott mester a hétköznapokon, az edzéseken, hogyan tanított és hogyan élt? Erről mesélnek ebben a kötetben legközelebbi tanítványai – köztük olyan neves mesterek, mint például Tamura Nobujosi, Szaotome Micugi, Szaito Morihiro, Arikava Szadateru, Abe Szeiszeki, Hikicucsi Micsio -, akik éveket töltöttek az Aikido tanulmányozásával, mialatt együtt éltek és edzettek O-Szenszei-jel, a Nagymesterrel.

“Susan Perry értékes szolgálatot tett azzal, hogy összegyűjtötte O-Szenszei számos tanítványa és azok személyes tapasztalatait, akik a vele való találkozás megtiszteltetésében részesültek. Ez a gyűjtemény Uesiba Morihei sokoldalúságát mutatja, miközben megeleveníti a Mestert az Aikido tanulói előtt, akik a nyomdokaiba próbálnak lépni.”
Szaotome Micugi (8. danos Aikido-mester)

Kiegészítő leírásRészletek

Uesiba Moriheit már kortársai is élő legendának, a XX. század egyik legkiemelkedőbb harcművészének tartották. Tudását nem rejtette véka alá: sok tanítványt indított el a budo megpróbáltatásokkal teli útján, akik közül jó néhányan egész életüket az Aikido gyakorlásának, később továbbadásának is szentelték.

Mennyiség

Old Price: 1.875,00 Ft

Price: 1.500,00 Ft

You save: 375,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

HUNS – MAGYARS – The Military Culture of Magyars and its Related Peoples

Szerző/Authors: KERTAI Zalán – KÁRPÁTI Gábor Csaba
152 oldal/pages – Album with B/W graphics
SMS-kód: HUE

Kertai Zalán nagysikerű őstörténeti grafikai albumának angol nyelvű változata. Ebben a kiadásban már Botos László, Amerikába szakadt őstörténész, kutató bevezető tanulmánya szerepel, amely a külföldiek előtt tudományosan is tisztázza igaz történelmünk valós gyökereit.

“Kertai Zalán’s representations of the ancestors of the Hungarians are based on descriptions from historical documents and archeological data. In history books today, Atilla is presented as a short, stocky barbarian and Magyars are presented barbarian hordes, who conquered the Carpathian Basin in AD. 895. This album helps to dispel this concept. We can see the military strength of the Scythians, Huns and Magyars and the dexterity of the horse-archers. The Scythians were the first to develop the composite bow, which could shoot up to 800 meters and they developed the use of trousers and boots suitable for life on horseback. This book is important because it traces the history of the equestrian peoples and demonstrates the connections between the Sumerians, Scythians, Huns and Magyars and the Hungarians of today.”

László Botos – Historian, researcher (Groton, USA), author of ‘The Homeland Reclaimed’ and ‘The Road to the Dictated Peace’

Kiegészítő leírásRészletek

From the back-cover of the English edition* (Az angol kiadás hátlapjáról)

(* According to tradition, all of the Hungarian names have been written as usual, family name first.)

“The painter-artist Kertai Zalán’s excellent drawings introduce a new approach to the military spirit existing in the Scythian – Hun – Avar – Magyar military culture. In the Foreword written by László Botos and in the Introduction and the text of the book written by Kárpáti Gábor Csaba we can read and see the historical background of the Magyars’ brave and heroic ancestors and their famous chiefs. The book authentically presents the military equipment used in that period. I recommend this book to everybody who wants to get acquainted with the glorious past of the Hungarians.”

Aradi Éva – Indologist, researcher (Hungary – University of Pécs), author of ‘The Huns in India’ and ‘A Skythic Peoples: The Kushans’.

Mennyiség

Old Price: 4.500,00 Ft

Price: 3.600,00 Ft

You save: 900,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

SÍRONTÚLI MELÓDIÁK – Az extrém metal három évtizede

Szerző: Nagy Balázs
216 oldal, ff képekkel
SMS-kód: MET

THRASH – DEATH – BLACK – DOOM – POWER METAL

Mi is az a metal? Mindenkinek kicsit más. Pont annyi féle, ahány metal műfaj, vagy inkább ahány jellegzetes metal banda létezik. Nincsen szabálykönyve, pontos meghatározása, a mondanivaló és körítés lehet komoly vagy komolytalan. Rajongók és zenészek közt annyi a közös, hogy szeretik a súlyos gitár-riffeket és a masszívan aládolgozó ritmusszekciót. Emellett igénylik a szélsõséges érzelmeket, az extrém zenei megoldásokat és külsõségeket – így az elõítéletek nagy részét is õk kell, hogy eltűrjék. És bár művelõinek és kedvelõinek java a zenében éli ki agresszív erõit, néha elõfordul egy-két komolyabb balhé is, amit aztán a média elõszeretettel általánosít minden metal bandára és rajongóira.

Kiegészítő leírásRészletek

Ez a könyv nem nevezhetõ teljes metal történelemnek, viszont minden irányban megmutatja az õsöket és a vezérfonalakat, amelyek útbaigazíthatják az érdeklõdõket. Fõbb vonalakban helyet kaptak benne az utóbbi, hatásában még nem teljes biztonsággal megítélhetõ 4-5 év nemzetközi eseményei is. A közelmúltban hatalmas fejlõdésen átesett magyar metal színtér is megérdemelné, hogy történetérõl egy hasonló könyv szülessen.

“Nagy Balázs könyve igazán hiánypótló a honi könyvkiadásban, mivel az underground metal irányzat sosem látott ilyen terjedelmű és színvonalú munkát. A kötet értéke felbecsülhetetlen, hiszen a nemzetközi rock/metal élet múltja és jelene egyaránt képviselteti magát benne. Bennfentesként olvashatjuk végig a történéseket a kezdetektõl napjainkig. Ott lehetünk minden jelentõs állomásnál, olyan legendás bandák társaságában, mint a Black Sabbath, a Venom, a Metallica, a Saint Vitus, az Anthrax, a Slayer vagy a Kreator. Minden számottevõ műfaj a végletekig kidolgozott, átfogó formában van jelen. A könyv enyhe szubjektivitása, közvetlen hangulata és adatgazdagsága egyértelművé teszi, hogy kétségtelenül ott a helye minden rock/metal rajongó könyvespolcán.”
Frölich Tamás
A Hard Rock & Heavy Metal enciklopédia szerzõje

TARTALOM

Előszó
Kezdetek
Thrash metal
Death metal
Black metal
Doom metal
Power metal
Tisztelgések, feldolgozások, távlatok
Akikre nincs szó
Találkozások más művészeti ágakkal
Rock balhék

Mennyiség

Old Price: 2.990,00 Ft

Price: 2.390,00 Ft

You save: 600,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

BUDO – Az Aikido alapítójának technikai kézikönyve

Szerző: Uesiba Morihei
184 oldal
SMS-kód: BUD

A japán harcművészetek, azaz a budo egyre nagyobb népszerűségnek örvend szerte a világon. Milliók gyakorolják különféle ágazatait, melyek közül egyesek behódoltak a modern kor népszerű versenysportjainak, mások viszont megtartották még az élet-halál küzdelmek korszakából származó tradicionális szemléletüket és edzésmódszereiket. Ez utóbbiak közé tartozik az Aikido is, amelyet Uesiba Morihei nagymester alapított a XX. század derekán.
Ennek a technikai kézikönyvnek a japán eredetije 1938-ban, Uesiba mester 55 éves korában, testi erejének csúcspontján született. Ez volt az egyetlen olyan kézikönyv, amelyben az Alapító maga állt modellt a technikákat ábrázoló fényképekhez, de ebben a könyvben szerepelt filozófiájának legátfogóbb magyarázatai közül is néhány.

Kiegészítő leírásRészletek

Annak ellenére, hogy a “Budo” több, mint hatvan évvel ezelőtt, egy teljesen különböző korban született, kortalan bölcsességet tartalmaz – éppúgy, mint a többi igazi klasszikus mű. Uesiba mester üzenete, mely szerint a budo valójában szellemi ösvény, elkötelezett életmód, nem változott az évek során. Az Aikido érett rendszerének 1942-es megalkotása a “Budo”-ban megjelenített elvekre és technikákra alapozva történt, amit akkoriban még Aiki-budónak hívtak.

Ez a kézikönyv a már korábban megjelent “Az Aikido esszenciája” című, az Aikido és a budo szellemiségével foglalkozó könyv párja, helyesebben mondva kiegészítője: “a technikai oldal”. Mindenkinek ajánlott, aki a technikákon keresztül az Aikido hiteles gyökereit illetve a tradicionális budzsucuból kifejlődött budo mélyebb értelmét kutatja.

Mennyiség

Old Price: 2.750,00 Ft

Price: 2.200,00 Ft

You save: 550,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AZ AIKIDO FILOZÓFIÁJA

Szerző: John Stevens
158 oldal
SMS-kód: AFI

A japán harcmûvészetek közül az Aikidót tartják a legmélyebb szellemiséggel rendelkezõ budó stílusnak. Gyakorlói – kezdõk és haladók egyaránt -, akik jobban meg szeretnék érteni az Aikido lényegét, elõszeretettel fordulnak e harcmûvészet filozófiai oldala felé.

Jelen kiadvány az Aikido sokkal inkább gyakorlatias és örökérvényû vetületeivel foglalkozik: hogyan tekintsünk a világra holisztikus módon, hogyan egyesítsük a testet és a lelket, illetve miképpen érintkezzünk a többi emberrel harmonikus módon.

Kiegészítő leírásRészletek

A könyv két részre tagolódik. Az elsõ, az Aikido filozófiájáról való elmélkedés az Aikido alapítója, Uesiba nagymester tanításainak anyagán alapul. A mondások mind Uesiba Morihei beszédeinek és interjúinak megjelentetett változataiból, ma is létezõ magnószalagokról és szájhagyomány útján terjedõ történetekbõl származnak. Szó esik az Aikido alapelvei mellett az Aikido és a mûvészetek, a tantra és a társadalmi kapcsolatok párhuzamáról, mely az Aikido (harc)mûvészetét egyben életmóddá is teszi.

A második rész ennek az összetett filozófiának a gyakorlatban való megjelenését ábrázolja számos inspiráló kép segítségével.

A Japánban élõ szerzõ, John Stevens maga is Aikido instruktor, emellett a buddhizmus és a keleti kultúrák kutatója. Több, mint 30 könyve jelent meg az Aikido, a buddhizmus és a zen témakörében.

TARTALOM

Elõszó – Uesiba Moriteru

Bevezetés

I. ELMÉLET 1. Kulcsfontosságú alapelvek 2. Aikido, természet és egészség 3. Az Aikido, mint tantra 4. Aikido és mûvészet 5. Aikido és a globális társadalom

II. GYAKORLAT

Ajánlott irodalom

ELŐSZÓ

John Stevens professzor munkájának, Az Aikido filozófiájának megjelenése rendkívüli jelentõséggel bír. John Stevens hosszú évek óta képezi magát az Aikido területén, s e könyvet mélyreható tapasztalataira és személyes értelmezésére építette. A szerzõ Japánban él, s életét a japán kultúra, történelem és vallás tanulmányozásának szentelte – elméleti és gyakorlati megközelítésben egyaránt. A japán kultúra ilyen átfogó jellegû ismerete méltóvá teszi arra, hogy könyvet jelentessen meg az Aikido mûvészetérõl.

Az utóbbi években számos könyv született az Aikidóról. Ám e könyv különlegessége abban rejlik, hogy a nemzetközi Aikido közösség kérdésköreit célozza meg egy igazán átfogó nézõpontból, mely a nyugati és keleti eszmerendszerek ötvözésébõl született.

Õszintén remélem, hogy Az Aikido filozófiája hasznos segítséggé válhat a harcmûvészet tanulói számára a világ bármely pontján.

Uesiba Moriteru
Aikido Dósu

Mennyiség

Old Price: 2.250,00 Ft

Price: 1.800,00 Ft

You save: 450,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

AIKIDO ÁLTALI MEGVILÁGOSODÁS

Szerző: Szunadomari Kansú
160 oldal
SMS-kód: AIM

“Azt mondják, az Aikido önvédelemre jó. Arra is bizonyosan alkalmas módszer, hogy megőrizzük egészségünket. Az emberek ilyen vagy más okból fognak bele az edzésbe. Az Aikido valódi célja azonban nem ez. Az Aikido sok ember hasonló elvárásait teljesítheti, ami jól is van így, ám ez csak a lényeg töredéke.”

“1942-ben még ucsidesi [bentlakó tanítvány] voltam, amikor egy aikidóst megöltek Oszakában. Még ma is emlékszem az Alapító szomorú szavaira, mikor meghallotta a hírt: ‘Túl erős volt.’ Az illető tényleg olyan erős volt, hogy talán még ma sem akad párja az aikidósok között. Amikor az Alapító azt mondta: ‘túl erős volt’, akkor szerintem ezt úgy értette, hogy a szíve mélyén viszont nem rendelkezett igazi erővel.”

Kiegészítő leírásRészletek

SZUNADOMARI KANSÚ 9. danos mester, az Aikido alapító nagymesterének közvetlen tanítványa volt a második világháború előtt. A háború után az elsők között alapított Aikido edzőtermet Japánban. Mestere halála után független szervezetet hozott létre, amelynek központjában Uesiba Morihei szellemi tanításai állnak – stílusát Aiki Manszeido Aikidónak nevezik. Könyvében arra keresi a választ, hogy mi az ember igazi életcélja, hogyan tehetünk szert belső erőre és nyugalomra.

TARTALOM

Az Aiki Manszeidó szellemisége
Elõszó
Küldetésem
Azoknak, akikkel volt szerencsém találkozni ezen az úton
Rálelni az Útra
Saját küldetésünk
A gyûlölet kiûzése a szívünkbõl
Mi az a Takemuszu Aiki?
A Takemuszu Aiki küldetése
Út az új évezred számára
Közülünk mindenki megváltó
Ég és föld szelleme
Jelenlét szívvel-lélekkel
A csúcshoz vezetõ ösvény
Az utolsó öt perc
Hol tartasz most?
Egyetlen tulajdonunk
Az élet nagy drámája
A hála megértése
A különbözõ nézõpontok világa: látás, hallás és értelmezés
A Világegyetem szellemisége
Egy szempillantás alatt
Mi az a súgjó?
Küldetésünk teljesítése
Egyszer fent, másszor lent
Emlékezés a kezdetekre
Megadatott az élet ajándéka
Az erõ jelentése – I.
Az erõ jelentése – II.
Az Aiki Manszeidó szellemisége
Az Aiki hatalma – I.
Az Aiki hatalma – II.
A nekünk adományozott ajándékok
A Manszeikan Aikido 45. évfordulója alkalmából
Ötven év múlva – az új évszázad kezdetére
Furimiru – I.
Furimiru – II.
Zárszó

Mennyiség

Old Price: 2.250,00 Ft

Price: 1.800,00 Ft

You save: 450,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

METALLICA ÉS FILOZÓFIA – Agysebészeti gyorstalpaló

Szerző: William Irwin
204 oldal
SMS-kód: MFI

Huszonkét Metallica rajongó – többségük “mellesleg” filozófiát is tanít – nekiállt, hogy a híres heavy metal együttes számain keresztül megvizsgálja, miért is tartják ezt a népszerű amerikai zenekart a “gondolkodó emberek metal bandájának”.

A sznobok és a zenekritikusok egy része agyatlan zajnak tekinti a Metallica zenéjét, és könnyedén elsiklik azok fölött a kérdések fölött, amelyekre nem csak a XXI. század zenészei, de az ókortól kezdve a filozófusok is keresték a választ.

Kiegészítő leírásRészletek

Vajon megmenti-e a “Fade to Black” az embert az öngyilkosságtól? Mindannyian szanatóriumban (“Sanitarium”) élünk-e? Hogy menekülhetünk meg (“Escape”), hogy végre szabadok legyünk? Kivégezzük-e a gyilkosokat (“Ride the Lightning”)? Megszabadítható-e a nyomorék test börtönébõl a szenvedõ lélek (“One”)…?

A Metallica hamar felért a csúcsra, és a siker árnyoldalai a zenekar tagjait sem kerülték el. Ez újabb filozófiai kérdéseket vet föl. Megoldás-e a válságra az alkohol; mivel tartoznak a “metal istenek” a hűséges rajongóknak (St. Anger), hol válik szét a metal hadsereg (“Metal Militia”) és a megélhetési zenészek útja; igazságos-e (“…And Justice for All”), hogy a lázadás élharcosai az ingyenes internetes zeneletöltés ellen perlekedjenek…?

A Metallica dalszövegeit és az együttes pályafutását elemezve eljuthatunk a mindannyiunk életét érintõ alapkérdések gyökereihez. Ebben a négy lovas (“The Four Horsemen”) és jó pár filozófus lesz a segítségünkre.

“A legtényfeltáróbb értekezés, melyet a Metallicáról eddig írtak. S emellett fantasztikus olvasmány is egyben!!!” Scott Ian, az Anthrax gitárosa

“A Metallica és filozófia végre egy olyan könyv, amely a mindenki által kedvelt rock zenekart mély értelmű, kérdéseket felvetõ és intelligens jelzõkkel illeti.” Joel McIver, a Justice for All: The Truth About Metallica szerzõje

TARTALOM

Érd el a fényt (előszó)
A nap hősei (köszönetnyilvánítás)

1. lemez: A sohán keresztül
1. Suttogj az agyamba: Metallica, érzés és erkölcs
Robert Fudge
2. A keresésnek sosincs vége: keresztény, katona, buddhista
William Irwin
3. Alkoholika: amikor a Sweet Amber válik a bábúk urává
Bart Engelen
4. A ködön és az őrületen át: a Metallica üzenete a nonkonfor­mizmusról, egyediségről és igazságról
Thomas Nys

2. lemez: Egzisztencika – a Metallica és az egzisztencializmus találkozása
5. A metal hadsereg és az egzisztencialista klub
J. Jeremy Wisnewski
6. A belső küzdelem: Hetfield, Kierkegaard és az eredetiségre való törekvés
Philip Lindholm
7. Metallica, Nietzsche és Marx: az erkölcs erkölcstelensége
Peter S. Fosl
8. A Metallica egzisztenciális szabadsága: a „mi”-től az „én”-ig, és ugyanúgy vissza
Rachael Sotos

3. lemez: Élni és halni, nevetni és sírni
9. Élni annyi, mint halni: Metallica és az élet értelme
Scott Calef
10. Őrület az értelem tükrében: Metallica és Foucault az őrületről és az elszigeteltségről
Brian K. Cameron
11. Lovagold meg a villámot: miért is ne végezzük ki a gyilkosokat?
Thom Brooks
12. Egyként élni és halni: a szenvedés és az eutanázia etikája
Jason T. Eberl
13. Feketévé mosódik… abszurditás, öngyilkosság és a szűkülő spirál
Justin Donhauser és Kimberly A. Blessing

4. lemez: Metafizika, episztemológika, Metallica
14. Hívő, csaló: Metallica, érzékelés és valóság
Robert Arp
15. Magamba zárva: a „One” és a szellem-test problematikája
Joanna Corwin
16. Ez még mindig a Metallica? A rock zenekarok identitásáról az idő folyamán
Manuel Bremer és Daniel Cohnitz

5. lemez: A rajongók és az együttes
17. A Metallica hatalmas tehertől szabadul meg: mivel tartozik egymásnak a közönség és az együttes?
Mark D. White
18. Az emberek és metal istenek emberkerülően társas hajlamai
Niall Scott
19. Fiúk, akiket megzavarnak: a férfiak kapcsolatának drámája a Some Kind of Monsterben
Judith Grant
20. Igazságot mindenkinek? A Metallica felszólalása a Napster és az internetes fájlmegosztás ellen
Robert A. Delfino

Ki kicsoda a metal hadseregben

Mennyiség

Old Price: 2.500,00 Ft

Price: 2.000,00 Ft

You save: 500,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A RÓNIN – Zen történeten alapuló regény

Szerző: William Dale Jennings
144 oldal
SMS-kód: RON

“Miután végzett a nekigyürkőzéssel, a rónin beletörölte tenyerét combjába, és feltartotta szétfeszített ujjait, hogy megnézze, nem remegnek-e. Minden szem az ujjaira szegeződött. Olyanok voltak, mint a kő. Kezének rezzenetlen ereje volt az egyik mozzanat, amire a legtöbb túlélő visszaemlékezett.
Arra is sokan emlékeztek, ahogy egyetlen mozdulattal kirántotta a kardját, és lesújtott. Az előtte álló férfi karja kihullt ujjasából. Döbbenten nézett a földre, összeráncolt homlokkal csendesen felnyögött, majd pokoli üvöltése végigsöpört a folyóparton…”

Kiegészítő leírásRészletek

A középkori Japán erőszakkal telített korszakában játszódó történet főszereplője egy félig legendás, félig valós történelmi alak, aki barbár gyilkosból népi hőssé válik. A W. D. Jennings által feldolgozott õsi zen történetben a gazdátlan szamuráj fokozatosan halad végzete felé, amit a bölcs már csírájában lát. A rónint nyughatatlan lelkiismerete hajtja a poklok mélyéből a megtisztulás felé.

A megingathatatlanul realista zen misztika hagyatéka ez a történet, amelyet Jennings a saját szavaival élve “kicsit kibõvített, de természetesen semmit sem tett hozzá”. A cselekményekben és meghökkentõ fordulatokban bõvelkedõ regény olvasmányossága ellenére is olyan gondolatok magját ülteti el, amely biztos, hogy felrázza, megdöbbenti de egyben inspirálja is az olvasót.

Nem csak a szamurájkori japán történelem és harcmûvészetek szerelmeseinek ajánlott olvasmány.

Mennyiség

Old Price: 1.990,00 Ft

Price: 1.590,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Akció

AMIT EGY SZAMURÁJ TEHET és más történetek

Szerző: Sei Shin
152 oldal
SMS-kód: SEI

Hogyan kerülhet a félig részeg Nicanor d’Escoto Argentínából a középkori Japán egyik véres csatájába, visszautazva térben és időben? Hogyan képes egy szamuráj a tükrökön keresztül közlekedni, s meglesni különböző nagyurak szokásait?
A két harcművészeti munkát már megjelentető szerző most egy másik oldaláról mutatkozik be, egy jóval könnyedebbről.

Kiegészítő leírásRészletek

Valóban az igazságra vagyunk kíváncsiak, vagy inkább hagyjuk, hogy képzeletünk repülje be ezeket a síkokat, és felelje azt, amit hallani szeretnénk?
Varázslatos tájakat barangolhatunk be a két novella-ciklus segítségével: a középkori japán legendás vidékeit, a Biblia misztikus csataterét vagy egy képzeletbeli dél-amerikai kisváros utcácskáit. Mert a mese nem ismer korlátokat sem térben, sem időben. És Sei Shin szeret mesélni, történetei lerúgnak minden féket.

TARTALOM

AMIT EGY SZAMURÁJ TEHET
A be nem tartott fogadalom A Biva-tó sárkánya A büszkeség gyümölcse Amit egy szamuráj tehet Az ecsizeni kísértet Az elveszett kard Egy csata véletlen hőse Nakamura Jodzaemon története, aki tükrökön át közlekedett Róka Csikugóban Új idők démonai

AZ ARMAGEDDONI CSATATÉR
A 117 éves Abélard Essen nem-története A képzelet édes ébredése Az emlékező A labirintus foglyai A meg nem írt novellákban megbúvó történetek A rothadás magános katalizátorai A velencei kurtizán Az armageddoni csatatér Az az átkozott rozmaring! Borges árnyéka Egy az ötvenből Egy másik ajtó, egy másik tigris A köd Llosa-játék Szellemidézés Talán, egyszer, majd Utazók Zen-biliárd

Mennyiség

Old Price: 1.990,00 Ft

Price: 1.590,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A LEGYŐZHETETLEN HARCOS – Uesiba Morihei, az Aikido alapítójának élettörténete

Szerző: John Stevens
240 oldal, ff képekkel
SMS-kód: LHA

Uesiba Morihei (1883–1969), a japán történelem egyik legnagyobb harcművész mestere egész életében a harcművészetek legbensőbb titkát kutatta. Meggyőződése volt, hogy ez a titok a két oldal: a fizikai és a szellemi rész egységében rejlik. Negyvenes éveiben már élő legendának számított – egyszerre négy-öt támadót dobott el, érzékelte a feléje tartó puskagolyó útját, egy ujjal szorította le a híres szumó-bajnokot -, hihetetlen képességeit számos kihívója tette próbára, de a “legyőzhetetlen harcost” senki sem tudta sarokba szorítani. Korlátokat nem ismerő testében azonban érzékeny és nyitott lélek lakozott. Már gyermekkorától kezdve fogékony volt a szellemi tanításokra, így nem meglepő, hogy érett fejjel az egyik legnagyobb ezoterikus sintó szekta, az Omoto-kjó tagja, majd vezetőjének személyi testőre lett. Igazi idealistaként részt vett egy mongóliai zarándoklatban; céljuk, hogy létrehozzák a Béke Királyságát, majdnem tragédiával zárult. Japánba való visszatérte után még intenzívebben edzett, míg végül beérett hosszú évtizedek munkájának gyümölcse: megalapította az Aikidót, azt a harcművészetet, mely nem az erőszakon és pusztításon, hanem a természet törvényein, az élet tiszteletén és szeretetén alapul.

Kiegészítő leírásRészletek

“Az Aikido titka nem az, hogy hogyan mozgatod a lábadat, hanem hogy az elméd hogyan mozdul. Nem harci technikákat tanítok nektek, hanem erőszakmentességet.”
Uesiba Morihei szavai tanítványainak

Mennyiség

Old Price: 2.200,00 Ft

Price: 1.760,00 Ft

You save: 440,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A “LEHEL-KÜRT” – A lovas népek kürtjei, rangjelző ivókürtjei és a “Lehel-kürt”

Szerző: Csajághy György
220 oldal
SMS-kód: LHK

A szerző e könyvében több szempontból is vizsgálja a kürtöt. Amellett, hogy a Lehel monda keletkezési körülményeit, tartalmát, történelmi valóságát és Lehel vezér személyét elemzi, kitér arra is, hogy vajon lehetett-e Lehelé a jászberényi Jász Múzeumban őrzött kürt.

Kiegészítő leírásRészletek

Csajághy György népzenekutató, zenetanár ebben a kötetében az egyetemes zenekultúra egyik legősibb hangszerével, a kürttel foglalkozik. Monográfiája mégsem csupán hangszertörténet – sokkal inkább nevezhetnénk hangszeres őstörténeti kalandozásnak, melynek egyik legizgalmasabb része a máig rejtélyes és igen sok vitát kiváltó “Lehel-kürt”.

“Csajághy György tanulmánya több éves lelkes és kitartó kutatáson alapuló hiánypótló munka, amely számos új adattal szolgál a lovas népek hangszerként, méltóságjelvényként és rituális eszközként használt kürtjeiről, valamint új felfogásban közelít a Lehel-kürt problematikájához. Tisztelettel ajánlom minden érdeklődő szíves figyelmébe.”
H. Bathó Edit

Mennyiség

Old Price: 2.500,00 Ft

Price: 2.000,00 Ft

You save: 500,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

CSILLAGSÓLYOM – Összegyűjtött versek és dalszövegek

Szerző: Sólyomfi Nagy Zoltán
182 oldal
SMS-kód: CSS

Sólyomfi Nagy Zoltán ének- és mesemondó, tanító tá(l)tos, aki verseit és dalszövegeit őseink kiapadhatatlan kútjából meríti. Gyűjteményes kötete az 1979 és 2004 között írt verseit és dalszövegeit tartalmazza. A könyv művészi értékét Kótics Ferenc grafikái, rovásírásos betétek és a tartalomhoz illő, turáni-magyar ornamentikák, szimbólumok emelik.

Mennyiség

Old Price: 2.000,00 Ft

Price: 1.600,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

GERONIMO – A legendás apacs vezér önéletrajza

Sorozat: Megcsappant bölények mezeje
204 oldal
SMS-kód: GER

A fehér terjeszkedés utolsó fejezete a délnyugati apacsok leigázása, deportálása és kiirtása volt. Ez a folyamat azonban elkeseredett ellenállást váltott ki Geronimóból és harcosaiból: az “apacs háborúk”-ként ismert időszak 1860-ban kezdődött és 1886-ban ért véget, amikor Naiche és Geronimo maradék csapataikkal megadták magukat. A hadifoglyokat Floridába száműzték, ahol az embertelen körülmények megtizedelték soraikat. Később a valamivel elviselhetőbb Oklahomába költöztették őket – itt halt meg Geronimo is, 1909-ben. Élettörténetét, népének tragédiáját fogságban, 1905 és 1906 között mesélte el S. M. Barrettnek. Geronimo tárgyilagos hangú önéletrajza az apacsok szemszögéből mutatja be az amerikai történelem e sokat vitatott korszakát.

“Ez az én földem, az én otthonom, apáim földje, amelyre most szeretnék visszatérni. Ott akarom tölteni utolsó napjaimat, és azt szeretném, hogy az ottani hegyek között temessenek el. Ha ez lehetséges lenne, akkor békében halnék meg, azzal az érzéssel, hogy népem a szülőföldjén gyarapodhat, létszáma nem csökkenne úgy, mint most, és a nevünk sem halna ki.”
Geronimo

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOMJEGYZÉK

Előszó a magyar kiadáshoz – Előszó – Frederick Turner előszava – Jegyzet a szöveghez – Bevezetés
I. Az apacsok
Az apacs indiánok származása – Az apacs törzs alcsoportjai – Életének korai szakasza – A törzs időtöltései, szabályai, szokásai – Családja
II. A mexikóiak
Kas-ki-yeh – Küzdelmes harcok – Sikeres rajtaütések – Forgandó szerencse – Heves csatározások – Geronimo legnagyobb csatája
III. A fehér emberek
A fehér emberek érkezése – A legnagyobb bűn – Költözések – Börtönben és a hadiösvényen – A végső küzdelem – Hadifogolyként
IV. A régiek és az újak
Az apacsok íratlan törvényei – A világkiállításon – Vallása – Reményei a jövőre
Függelék: Geronimo megadja magát

Mennyiség

Old Price: 2.000,00 Ft

Price: 1.600,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

TÖRZSFŐNÖKÖK BÖLCSESSÉGE – Red Jacket, Joseph és Seattle törzsfőnökök beszédei

Sorozat: Megcsappant bölények mezeje
112 oldal
SMS-kód: TFB

“Az összes embert a Nagy Szellem teremtette. Mindannyian testvérek. A Föld minden ember szülőanyja, és az összes nép egyforma joggal rendelkezik felette.”
Joseph törzsfőnök

Ezek a beszédek nagyszerű emberek szellemének költeményei, akik egy nagyszerű nép nevében beszéltek. Szavaikban, szavaik között, szavaikon innen és túl egy olyan nép szeretete, hite, haragja és indulata rejlik, akik hittek őseik útjában – de ezt nem tudták az európai telepesekkel megértetni, akik annyira elszántan akarták megváltoztatni őket.

Igaz, a beszédek az 1800-as évek elején, közepén ill. végén születtek, mondanivalójuk ma is időszerű… sőt, talán napjaink globalizált, elgépiesedő világában még égetőbb szükség volna ennek a kiveszőfélben lévő természetközeli és mélyen humánus szemléletmódnak a befogadására, de legalábbis az elfogadására.

Mennyiség

Old Price: 1.500,00 Ft

Price: 1.200,00 Ft

You save: 300,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

HOSSZÚ LÁNDZSA – A feketelábú főnök emlékezései

Fordította: Baktay Ervin
Sorozat: Megcsappant bölények mezeje
248 oldal
SMS-kód: HLV

“Azok az indiánok, akiknek élményeit ebben a könyvben leírtam, több más törzzsel együtt aránylag csak nemrégen kerültek kapcsolatba a fehér emberrel. Az események színhelye a távoli északnyugat, Észak-Amerika egyik legvadabb, legkevésbé megbékélt vidéke.

A fehérek eljövetele előtt ezek az indiánok nyughatatlan, harcias nép voltak, nomád módra, folytonos csatározások közepette, szüntelenül vándoroltak. A Sziklás-hegységtől keletre fekvő, vad ősterület uralkodó törzsét, a feketelábúakat messze földön mint ‘a síkság tigriseit’ ismerték.

A feketelábú törzs leghalálosabb ellenségei a sziúk, a krík, az assziniboinok, a varjú indiánok és a kutenék voltak; ezekkel szinte megszakítás nélkül harcban álltak, egészen a fehér emberek térhódításáig. Ez a drámai korszak, amely a régi törzsközi hadakozás periódusát az új uralkodó faj, a fehér ember megjelenésének korával kapcsolta össze, az észak-amerikai indiánok történetének talán legszínesebb, legmozgalmasabb szakasza volt. Ennek a korszaknak az eseményeit írom le most, csupa olyan élményt, amelyeknek hősei, a mi idősebb harcosaink, még ma is élnek…” (1928)

Mennyiség

Old Price: 2.000,00 Ft

Price: 1.600,00 Ft

You save: 400,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

TAOISTA JI KING

Szerző: Liu Ji-ming
351 oldal
SMS-kód: TJK

A “Ji king”-nek, a híres “Változások Könyvé”-nek számos értelmezése született az évezredek alatt, sőt különböző iskolák is alakultak az egyes rendszerek tanítására, továbbadására.

A Ji king, a Változások könyve az öt kínai klasszikus talán legismertebbike, ősi bölcseleti mű, melynek keletkezése a mitikus idők homályába burkolózik. A könyv nem csak rejtélyes körülmények közt született, de tartalma is időtlen rejtély – mind a mai napig. Évszázadok, évezredek óta számos kiváló elme próbálta megérteni, szerkezetét megfejteni, “jóslatait” értelmezni; ennek eredménye a sok kommentár és könyv, mely a Változások könyvével foglalkozik.

Jelen mű egy taoista beavatott kommentárja 1796-ból, amely a Ji king taoista megközelítését a Teljes Valóság Iskolájának szemszögéből tárja az Olvasó elé – kiváló kiegészítője a korábban napvilágott látott Wilhelm-féle konfucionista változatnak.

Kiegészítő leírásRészletek

A Taoista Ji king a klasszikus Ji kingnek azt a fajta értelmezését mutatja be, amelynek alapjául a taoizmus Teljes Valóság iskolájának tanításai szolgáltak. Míg a közismert Wilhelm-változat egyértelműen konfucianista nézőpontból közelít a Ji kinghez, addig a Taoista Ji king a kínai eszmetörténet másik meghatározó forrását, a taoizmust veszi alapul, így kiváló kiegészítője a Wilhelm-változatnak.

A művet 1796-ban egy Liu Ji-ming nevű taoista beavatott írta, aki ugyanolyan járatos volt a taoista alkímiában, mint a buddhizmusban és a konfucianizmusban. Céljának tekintette, hogy megmutassa, hogyan lehet a Ji kinget olyan kézikönyvként használni, amely útmutatást nyújt valódi önmagunk megismeréséhez úgy, hogy közben az ember a szokásos világi életét éli.

A magyar fordítás Drasny József Ji king-kutató, a Ji-gömb szerzőjének munkája, míg a lektorálást dr. Pressing Lajos, a Wilhelm-féle Ji king fordítója végezte.

Mennyiség

Old Price: 3.990,00 Ft

Price: 3.190,00 Ft

You save: 800,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

A JI KING ELFELEDETT VILÁGKÉPE – A Ji-gömb

Szerző: Drasny József
218 oldal, ff képekkel
SMS-kód: FUR

A híres ókori klasszikusnak, a Ji kingnek könyvtárnyi irodalma van: az eredeti szöveget Konfuciusztól kezdve napjainkig próbálták értelmezni Keleten és Nyugaton egyaránt. Sokan kísérleteztek a Ji king belső felépítésének, a 64 hexagram elrendezésének megfejtésével is – megnyugtató eredmény nélkül. Drasny József – a hamarosan megjelenő Taoista Ji king fordítója – azonban egy merőben új elképzelésből indult ki: a Ji king jeleit nem síkban, hanem térben vizsgálta; így „talált rá” annak természetes formájára, a Ji-gömbre.
„A szerző által (újra) fölfedezett Ji-gömböt nemcsak az elrendezés tiszta belső logikája hitelesíti, hanem az is, hogy az ősi kommentáríróktól ismert elrendezések könnyedén levezethetők belőle, mint a Ji-gömb modelljének leegyszerűsített, síkbeli vetületei.

Ismerve valamennyire a Ji king nemzetközi irodalmát, nyugodtan állíthatom, hogy e könyv egy világraszóló felfedezés első hivatalos dokumentációja. Melegen ajánlom mindenkinek ezt a művet, mely megadja a kulcsot a Ji kingben rejlő igazi kincsek megtalálásához.”

Dr. Pressing Lajos
a Wilhelm-féle Ji king fordítója

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOM

Köszönetnyilvánítás
Előszó

I. BEVEZETÉS
A világképek és A változások könyve
Világképek
Trigramok és hexagramok
Mit mond a Könyv önmagáról?

II. A HEXAGRAMOK RENDSZERE
A struktúra felépítése
Az alapelvek
Az öt kör
A tervezési eredmények összefoglalása
A teljes összeállítás: a Ji-gömb
Tér és idő
Tájékozódás térben és időben. A kereszt
A Közép és a Tengely
Térbeli viszonyok
A ciklikus idő
Tűz és víz – A hatágú csillag
Háromszögek és hatszögek
A hatágú csillag és az Előző Ég kapcsolata
A kocka – A föld
Sötét és világos – Jin és jang
A Ji-gömb sötét és világos oldala
A jin-jang ábra
A Jin-jang gömb
A strukturális elemek összefoglalása

III. ELEMZÉSEK
A hexagramok sorrendiségének eredete
A Ji-mátrix
A Ji-mátrix kialakulása és változásai
Az inverz párok helyzete az eredeti
elrendezésekben
A világ történései
A hatágú csillagok története
A kocka története
A Ji-gömbbel analóg alakzatok
A Ji-gömb 8×8-as mátrixa
A Ji-jantra

Irodalomjegyzék
Függelék
Illusztrációk

Mennyiség

Old Price: 2.250,00 Ft

Price: 1.800,00 Ft

You save: 450,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

SENECA PRÓZAI MŰVEI I.

Szerző: Lucius Annaeus Seneca
744 oldal
SMS-kód: SE1

Lucius Annaeus Senecának, a sztoikus filozófia jeles képviselőjének, az ókori Róma Cicero mellett legismertebb szónokának és államférfijának számos műve megjelent már magyarul, de filozófiai írásainak teljes kiadása idáig még váratott magára. Ezt igyekszik pótolni a 2 kötetes “Prózai művek”, melynek első kötete tartalmazza az összes erkölcsi levelet – magyarul modern fordításban eddig csak kb. a kétharmada látott napvilágot! – és a vigasztalásokat.

Fordították: Bollók János, Kopeczky Rita, Kovács Mihály, Kurcz Ágnes, Németh András, Révay József, Sárosi Gyula, Szőke Ágnes, Takács László
Lektorálták: Bollók János, Takács László

 

Mennyiség

Old Price: 4.173,00 Ft

Price: 3.300,00 Ft

You save: 873,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

SENECA PRÓZAI MŰVEI II.

Szerző: Lucius Annaeus Seneca
852 oldal
SMS-kód: SE2

A II. kötettel első ízben kerül a magyar olvasók elé a teljes (prózai) Seneca-életmű. A könyvben a már ismert művek mellett – A gondviselésről, A bölcs állhatatossága, A haragról, A nagylelkűségről, A lelki nyugalomról, Az élet rövidségéről – helyet kap a magyar fordításban eddig még kiadatlan A boldog életről, A visszavonultságról és A jótéteményekről. A kötetet egy igazi csemege, a sztoikusok világképét bemutató Természettudományos vizsgálódások és a még fennmaradt Töredékek zárja.

Kiegészítő leírásRészletek

TARTALOMJEGYZÉK

A gondviselésről
A bölcs állhatatossága
A haragról
A nagylelkűségről
A lelki nyugalomról
Az élet rövidségéről
A boldog életről
A visszavonultságról
A jótéteményekről
Természettudományos vizsgálódások
Töredékek
Jegyzetek

Mennyiség

Old Price: 4.600,00 Ft

Price: 3.680,00 Ft

You save: 920,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

SENECA DRÁMÁI

Szerző: Lucius Annaeus Seneca
540 oldal
SMS-kód: SE3

A kötet tartalmazza Seneca összes drámáját (az eddig magyarul még kiadatlanokat is):
Őrjöngő Hercules, Trójai nők, Föníciai nők, Medea, Phaedra, Oedipus, Agamemnon, Thyestes, Octavia, Hercules az Oeta hegyén, Játék az isteni Claudius haláláról

 

Mennyiség

Old Price: 4.500,00 Ft

Price: 3.600,00 Ft

You save: 900,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció

LEVELEK

Szerző: Szent Jeromos
1080 oldal, 2 kötetben
SMS-kód: SZJ

A IV-V. század fordulóján élt és elsősorban a Biblia latin nyelvű fordításáról, a Vulgatáról ismert Sophronius Eusebius Hieronymus, azaz Szent Jeromos az ókori kereszténység egyik legnagyobb alakja.
Fordulatokban gazdag élete Pannónia határának a közelében indult, majd a római szónokiskolákban folytatta tanulmányait, s bár annak a lehetősége is megcsillant előtte, hogy az Örök Város püspöke legyen, élete utolsó három évtizedét mégis mint egyszerű szerzetes és pap Betlehem egyik általa alapított monostorában töltötte.

Öt évtizedet átfogó és mintegy másfélszáz darabból álló levelezése páratlanul izgalmas dokumentum-gyűjtemény, hiszen nemcsak Szent Jeromos ellentétek feszítette alakja bontakozik ki olvasásukkor, s nemcsak a vele kapcsolatban állók tarka és izgalmas társasága lép elénk, hanem kirajzolódik előttünk az egyházatya életéhez háttérül szolgáltató Római Birodalomnak és az annak alapjait adó pogány kultúrának az eróziója is.

Kiegészítő leírásRészletek

A levélgyűjteményben igen különböző műfajú alkotások kaptak helyet: a klasszikus levéltémák mellett olvashatunk buzdító, erkölcsi és gyakorlati tanácsokat tartalmazó műveket éppúgy, mint bibliai szövegmagyarázatokat; vitriolba mártott tollal írt megsemmisítő kritikákat csakúgy, mint az elhunyt barátoknak a legmélyebb érzéssel emléket állító búcsúbeszédeket.

Szent Jeromos kendőzetlen őszintesége, kiváló stílusa és a tartalmi sokszínűség teszi izgalmas olvasmánnyá e levélgyűjteményt, amely teljességében most először jelenik meg magyar fordításban.

Mennyiség

Old Price: 5.990,00 Ft

Price: 4.790,00 Ft

You save: 1.200,00 Ft

Loading Kosár frissítése…
Akció